| คนดูแลผู้ป่วย/ผู้ป่วยติดเตียง

บริการหาคนดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

หาคนดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงผ่านการฝึกอบรม มีประสบการณ์ ทำงานบ้านได้

คนดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ของ Mind Home Service ทุกคนมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี และผ่านการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีการดูแลคนป่วย ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ครบถ้วน โดยมีค่าบริการในการจัดหาคนดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ 5,000 บาทต่อปีเท่านั้น

ค่าบริการทำสัญญา
5,000
บาท

ความรับผิดชอบของเรา
ด้านการจัดหาคนดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

คุณสมบัติของคนดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ

  • คนดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ มีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9 วัน (คนต่างด้าว)หรือ 13 วัน (คนไทย)
  • คนดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ สามารถดูแลผู้ป่วยได้ 24 ชม
  • ดูแลเรื่องสุขอนามัยของผู้ป่วยเช่น อาบน้ำ,เปลี่ยนแพมเพิส, เช็ดตัว เป็นต้น
  • ดูแลเรื่องอาหารของผู้ป่วยเช่น เตรียมอาหาร,ป้อนข้าว,หรือฟีดอาหารให้ผู้ป่วย เป็นต้น
  • ดูแลเรื่องยาของผู้ป่วย เช่น จัดยาตามมื้อ หรือไปพบแพทย์ตามกำหนด
  • ฝึกกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วย
  • ดูแลเรื่องความสะอาดต่างๆเช่น ทำความสะอาดห้องน้ำ ,ห้องนอน ,เสื้อผ้า และของใช้ต่างๆของผู้ป่วย
  • ติดตามดูอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ไม่ทิ้งผู้ป่วยไว้ตามลำพัง
  • ได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม

หลักสูตรการอบรม

คำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรม คำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรม คำอธิบายการอบรม

Mind Home Service Decoration

ตัวอย่างแม่บ้านของเรา

ที่ทางเราได้จัดหางานให้

บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑