Slide บริษัทจัดหาแม่บ้าน บริษัทจัดหาแม่บ้าน คลิก! หาแม่บ้านกับเรา บริษัทจัดหาแม่บ้าน " Your Home is Mind Service " คลิก! หาแม่บ้านกับเรา ติดต่อเราเพื่อค้นหาแม่บ้านที่ตรงความต้องการของคุณ พี่เลี้ยงเด็ก " Your Home is Mind Service " คลิก! หาแม่บ้านกับเรา ติดต่อเราเพื่อค้นหาแม่บ้านที่ตรงความต้องการของคุณ หาแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ " Your Home is Mind Service " คลิก! หาแม่บ้านกับเรา ติดต่อเราเพื่อค้นหาแม่บ้านที่ตรงความต้องการของคุณ

Slide บริษัทจัดหาแม่บ้าน บริษัทจัดหาแม่บ้าน คลิก! หาแม่บ้านกับเรา บริษัทจัดหาแม่บ้าน " Your Home is Mind Service " คลิก! หาแม่บ้านกับเรา พี่เลี้ยงเด็ก " Your Home is Mind Service " คลิก! หาแม่บ้านกับเรา หาแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ " Your Home is Mind Service " คลิก! หาแม่บ้านกับเรา

MIND HOME SERVICE บริษัทจัดหาแม่บ้าน

บริการจัดหาแม่บ้าน แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเด็ก และผู้ดูแลผู้สูงอายุ


บริการจัดหาแม่บ้าน หาพี่เลี้ยงเด็ก หาแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยง หาแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของคุณลูกค้า โดยบริษัทจัดหาแม่บ้าน MIND HOME SERVICE หากคุณต้องการแม่บ้านทำความสะอาด พี่เลี้ยงลูกน้อย หรือคนดูแลคุณพ่อ-คุณแม่ ให้เราได้ดูแลคุณและครอบครัวของคุณ พร้อมบริการเปลี่ยนแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก หากเกิดปัญหาตลอดอายุสัญญา และมั่นใจได้เลยว่าแม่บ้าน และพี่เลี้ยงเด็กจากเราได้รับการอบรมการทำงานพื้นฐานก่อนเข้าทำงานทำคนจึงทำให้แม่บ้าน จากบริษัทจัดหาแม่บ้าน MIND HOME SERVICE ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก"เพราะเราเชื่อว่า มากกว่าการบริการ คือความรับผิดชอบ"

Mind Home Service Decoration

Our Service

บริการของเรา

บริษัทจัดหาแม่บ้าน MIND HOME SERVICE ผู้ให้บริการจัดหาแม่บ้าน
หาพี่เลี้ยงเด็ก หาแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยง หาแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ พร้อมบริการเปลี่ยนแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
หากเกิดปัญหาตลอดอายุสัญญา

ทำไมต้องใช้บริการ Mind Home Service

  • เรามีการฝึกอบรมแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็กเป็นประจำ
  • เรามีการตรวจคัดการแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็กก่อนส่งให้ลูกค้า
  • เรามีการส่งวีดีโอคลิปสัมภาษณ์ เพื่อง่ายต่อการคัดเลือกแม่บ้าน
  • เรามีการเปลี่ยนแม่บ้านคนใหม่ม่จะต้องแจ้งทางบริษัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ เพื่อที่ทางบริษัทฯจะคัดโปรไฟล์ที่เหมาะให้กับทางลูกค้าสัมภาษณ์
ค่าบริการจัดการจัดหาแม่บ้าน Mind Home Service
Mind Home Service Decoration

Our Process

ขั้นตอนการทำงานของเรา

การคัดเลือกแม่บ้านมาทำความสะอาดบ้านลูกค้า รวมถึงพี่เลี้ยงเด็กและผู้ดูแลผู้สูงอายุเรามีขั้นตอนการคัดกรองพนักงานที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ เพื่อให้ลูกค้าได้พนักงานที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด ดังนี้

บริษัทจัดหาแม่บ้าน

1. การรับสมัครพนักงานและคัดกรองประวัติ

บริษัทจัดหาแม่บ้าน
2. ขั้นตอนการแยกประเภทเอกสารและคัดเลือกแม่บ้านที่มีเอกสารพร้อมทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
บริษัทจัดหาแม่บ้าน
3. การซักประวัติแม่บ้านและให้กรอกเอกสารเพื่อเตรียมตรวจประวัติอาชญากรรมกรณีเป็นคนไทย
บริษัทจัดหาแม่บ้าน
4. เทรนการทำงานก่อนส่งแม่บ้านไปทำงานบ้านลูกค้า
บริษัทจัดหาแม่บ้าน
5. ขั้นตอนการอัดวีดีโอคลิปสัมภาษณ์ เพื่อง่ายต่อการคัดเลือกแม่บ้าน
บริษัทจัดหาแม่บ้าน
6. ขั้นตอนการเทรนงานเบื้องต้นแก่แม่บ้าน
บริษัทจัดหาแม่บ้าน
7. ขั้นตอนการรับแม่บ้านเข้าทำงาน
Mind Home Service Decoration

Our Customer

ลูกค้าของเรา

บริษัทจัดหาแม่บ้าน
บริษัทจัดหาแม่บ้าน

คุณฮารุ

ขอบคุณ “คุณฮารุ” ที่ไว้วางใจให้เราได้บริการจัดส่งแม่บ้าน ดูแลบ้านค่ะ ^^

บริษัทจัดหาแม่บ้าน
บริษัทจัดหาแม่บ้าน

คุณพง

ขอบคุณ “คุณพง” ที่ไว้ใจให้เราบริการ และรับของที่ระลึกร่มไว้กางช่วงหน้าฝนนะคะ 🙂

บริษัทจัดหาแม่บ้าน
บริษัทจัดหาแม่บ้าน

คุณสุดาพร

ขอบคุณ “คุณสุดาพร” ที่ไว้วางใจให้เราบริการส่งน้องแม่บ้านทำงานประจำที่บ้านค่ะ

บริษัทจัดหาแม่บ้าน
บริษัทจัดหาแม่บ้าน

คุณวรรณพัทร

ขอขอบคุณ “คุณวรรณพัทร” ที่ไว้วางใจให้เราได้บริการจัดหาแม่บ้านประจำคอยดูแลบ้านค่ะ 🙂

บริษัทจัดหาแม่บ้าน
บริษัทจัดหาแม่บ้าน

คุณอนุวัติ

ขอขอบคุณ “คุณอนุวัติ” ที่ไว้วางใจให้เราได้บริการค่ะ ^^

บริษัทจัดหาแม่บ้าน
บริษัทจัดหาแม่บ้าน

คุณอำภาพร

ขอบคุณ “คุณอำภาพร” ที่รับน้องแม่บ้านดูแลความสะอาดที่บ้าน พร้อมกับมีน้องหมาที่น่ารักมาต้อนรับด้วย น่ารักมากเลยค่ะ ^^

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

| หน้าหลัก | หน้าหลัก | หน้าหลัก

เลือกหาแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุอย่างไรให้ตรงตามความต้องการของเราที่สุด

สาเหตุที่ต้องหาแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุควรมีการอบรมและฝึกฝนการดูแลมาก่อนส่งไปบ้านลูกค้า สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 7 ถ้าหากสังคมใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 20 หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 14 ก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) และสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-aged Society) คือ สังคม หรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 28 ขณะที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาหลายปีแล้ว ข้อมูลประจำปี 2561 พบว่า มีประชากรทั้งหมด 66.4 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ 10.6 ล้านคน นับเป็นร้อยละ 16.06 (1) ในปี 2562 ประชากรผู้สูงอายุมีมากถึง 11.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ […]

Read More

เลือกแม่บ้านอย่างไรให้ตอบโจทย์ความต้องการ

วิธีเลือกแม่บ้าน และ ประสบการณ์ที่คุณจะได้รับหากเลือกแม่บ้านจากบริษัทจัดหาแม่บ้านโดยตรง ปัจจุบันความต้องการจ้างงานแม่บ้าน เพื่อมาดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือเป็นพี่เลี้ยงเด็กรวมถึงดูแลทำความสะอาดบ้าน ความต้องการค่อนข้างสูงมาก แต่ก็มีบ่อยครั้งที่แม่บ้านไม่เป็นดั่งใจหวังหรือตรงตามความต้องการเท่าไรนัก ปัญหาที่ต้องพบเจอหลัก ๆ คือ ไม่รู้ว่าจะต้องคิดค่าจ้าง วันหยุด สวัสดิการอย่างไรถึงจะยุติธรรมและเหมาะสมที่สุดกับแม่บ้าน เพราะเนื่องจากผู้จ้างอย่างเราไม่มีความรู้และประสบการณ์เรื่องกฎหมาย บางครั้งก็อาจจะทำให้ได้แม่บ้านที่ไม่ตรงสเปกมาร่วมงาน โดยปัญหาการเลือกแม่บ้านไม่ได้มีเพียงแค่ความกังวลที่จะทำสัญญาจ้างงานแบบไม่ยุติธรรมเท่านั้น ยังมีเกณฑ์อีกมากมายที่คุณเองอาจจะยังไม่รู้เช่นกันทำให้ได้แม่บ้าน ที่มีประวัติอาชญากรรม หรือแม่บ้านที่ไม่ได้มืออาชีพ ซึ่งในทุก ๆ ปี มีเรื่องราวข่าวคราวไม่น้อยเกี่ยวกับแม่บ้านที่มาในคราบหัวขโมย ลักทรัพย์ หรือแม้แต่ทำร้ายร่างกาย ซึ่งก็แน่นอนว่าคุณเองก็คงไม่อยากที่จะได้แม่บ้านลักษณะนี้มาร่วมงานแน่นอน ดังนั้นทางออกที่ดี คือ การจ้างแม่บ้านจากบริษัทจัดหาแม่บ้าน เป็นทางออกที่ดีที่สุด และจะได้แม่บ้านที่พร้อมทำงานมีคุณภาพตามความต้องการ หากคัดเลือกแม่บ้านจากทางออนไลน์ด้วยตนเอง หรือการแนะนำปากต่อปากก็ไม่สามารถมีอะไรการันตีความมีคุณธรรมได้ หากเกิดเหตุวุ่นวาย เช่น ลักทรัพย์ ทำลายข้าวของ หรือทำร้ายร่างกาย เหมือนที่เคยกล่าวไว้ข้างต้น ก็จะไม่สามารถเอาผิดอะไรได้ เนื่องจากคุณเองอาจจะมีประวัติของแม่บ้านคนนี้ไม่มากพอที่จะตามตัวกลับมารับโทษได้ ดังนั้นด้วยเหตุนี้จึงมีนายจ้างจำนวนมากมายหันมาเลือกใช้บริการบริษัทจัดหาแม่บ้าน อย่าง Mindhome service ของเราก็มีเหล่านายจ้างหลั่งไหลเข้ามาหาแม่บ้านที่ตรงสเปกไปดูแลบ้านและสมาชิกในครอบครัวที่เขารัก ซึ่งข้อดีของการเลือกแม่บ้านจากบริษัทจัดหาแม่บ้านไม่ได้มีดีแค่ตรงสเปกเท่านั้น เราจะแบ่งออกเป็น 3 ข้อหลัก ๆ กับประสบการณ์ที่คุณจะได้รับหากเลือกจ้างแม่บ้านจากบริษัทจัดหาแม่บ้านโดยตรง ด้านความปลอดภัย […]

Read More

ถ้าคุณกำลังหาแม่บ้านอยู่ มาดูกัน!ว่าต้องรู้อะไรบ้าง

จะหาแม่บ้านให้ได้ตรงใจ ต้องใส่ใจสิ่งเหล่านี้! ในแต่ละบ้าน ย่อมต้องดูแลบ้านเรือนและห้องหับให้สะอาดตา และเป็นระเบียบอยู่เสมอ หากสมาชิกในบ้านไม่ได้เป็นคนทำงานสะอาดด้วยตนเอง ไม่มีเวลาในการทำ หรือไม่ชอบทำงานบ้าน การหาแม่บ้าน ย่อมเป็นการแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี หากแบ่งตามความจำเป็นในการว่าจ้าง จะสามารถแบ่งแม่บ้านได้ 2 ประเภท คือ แม่บ้านอยู่ประจำ และแม่บ้านรายวัน แม่บ้านอยู่ประจำ คือ แม่บ้านที่เข้าพักและทำงานในสถานที่เดียวกันกับลูกค้า หรือลูกค้ามีที่พักให้ในละแวกใกล้เคียงกับสถานที่ที่แม่บ้านต้องทำงาน แม่บ้านรายวัน คือ แม่บ้านที่ได้รับการว่าจ้างเป็นครั้งๆ ไป ซึ่งส่วนใหญ่จะจ้างเป็นรายวัน เช่น แม่บ้านคอนโด เหมาะกับคนที่มีเวลาดูแลบ้านเบื้องต้นด้วยตนเอง หรือเป็นการทำความสะอาดในกรณีพิเศษ เช่น การจัดบ้านครั้งใหญ่ การย้ายบ้าน หรือเป็นการทดลองก่อนจ้างเป็นแม่บ้านประจำ หาแม่บ้านสักคน ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านอยู่ประจำหรือแม่บ้านรายวัน ควรรู้อะไรบ้าง ปริมาณงาน โดยดูได้จากจำนวนสมาชิกในบ้าน จำนวนข้าวของภายในบ้าน ขนาดของที่พักอาศัย พฤติกรรมของสมาชิกในบ้านที่ส่งผลต่อความสะอาดหรือความรกของบ้าน ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจว่าจะหาแม่บ้านแบบอยู่ประจำหรือแม่บ้านรายวัน ขอบเขตงาน และรายละเอียดในการทำงาน เช่น วันและเวลาในการเข้างาน สิ่งใดต้องทำบ่อยๆ สิ่งใดต้องใส่ใจเป็นพิเศษ สิ่งใดที่เจ้าของบ้านจะเป็นคนจัดการเอง ความต้องการอื่นๆ เพิ่มเติม บางครอบครัวมีคนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ต้องดูแลเด็กเล็กในขณะที่พ่อแม่ต้องไปทำงานหรือทำธุรกิจ […]

Read More

ทำไมบริษัทจัดหาแม่บ้านต้อง Training แม่บ้านก่อนส่งไปบ้านลูกค้า

บริษัทจัดหาแม่บ้าน Mindhome Service มีบริการอะไรบ้าง ปัจจุบันเทรนด์การจ้างแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก หรือแม่บ้านที่ดูแลผู้สูงอายุได้ด้วย เริ่มกลับมาเป็นที่ต้องการอย่างหนัก เพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่มักทุ่มเทไปกับการทำงาน ต้องเร่งหาเงิน ทำให้วิธีการแก้ปัญหาของพวกเขาในเรื่องของการเลี้ยงลูก การดูแลผู้สูงอายุ หรือการทำความสะอาดบ้าน ต้องพึ่งพา แม่บ้านมืออาชีพ และก็มีจำนวนหลายพันเคส ที่ไว้วางใจเลือกใช้งานบริษัทจัดหาแม่บ้าน อย่าง Mindhome Service เป็นอันดับแรก มาช่วยดูแลในส่วนของงานแม่บ้าน ซึ่งในท้องตลาดแรงงานแม่บ้านทั่วไป มักจะมี Community ในโลกโซเชียลอย่าง Facebook มากมายที่ประกาศหางาน หรือรับสมัครแม่บ้าน แต่ข้อแตกต่างที่เราเห็นได้ชัด ๆ คือ แม่บ้านที่อยู่ในสังกัด บริษัทจัดหาแม่บ้าน จะมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพนี้มากกว่า แม่บ้านอื่น ๆ ทั่วไป มีการผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี และทาง Mindhome Service เอง ก็มีหลักสูตรพัฒนาแม่บ้านให้มืออาชีพก่อนส่งบ้านลูกค้า แม่บ้านประวัติสะอาด งานบ้านก็เก่งแบบมืออาชีพ เท่านี้เราก็เห็นถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านอย่างชัดเจนแล้ว Mindhome Service บริษัทจัดหาแม่บ้าน มีบริการอะไรบ้าง บริการแม่บ้านประจำ ทีมงานแม่บ้านของ Mindhome Service […]

Read More

อายุของพี่เลี้ยงเด็กมีผลต่อการให้บริการหรือไม่

เช็กลิสต์การเลือกพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ        ด้วยยุคสมัยปัจจุบันการฝากเลี้ยงลูกน้อยไว้กับพี่เลี้ยงเด็กมีความนิยมมากขึ้น เนื่องจากภาระหน้าที่ต้องดูแล ธุรกิจหรือความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน จึงทำให้ต้องพึ่งหรือฝากความหวังไว้กับการจ้างพี่เลี้ยงเด็ก เชื่อว่าพ่อ ๆ แม่ ๆ หลายคนอาจจะมีความกังวลถึงประสบการณ์ของผู้ที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงเด็ก เพราะข่าวก็มีให้เห็นเกือบทุกวัน ดังนั้นการเลือกพี่เลี้ยงเด็กก็ควรจะต้องมีเช็กลิสต์หลายอย่างเพื่อตรวจเช็กให้แน่ใจว่า พี่เลี้ยงเด็ก คนนี้ผ่านเกณฑ์จริง ๆ อายุของพี่เลี้ยงเด็กมีผลต่อการเลี้ยงดูจริงไหม ถ้าถามว่าอายุมีผลต่อการเลี้ยงเด็กไหม ก็ตอบได้ว่า อายุหรือวุฒิภาวะมีผลในส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญ การเลี้ยงเด็กต้องอาศัยความเข้าใจ เอาใจใส่เป็นพิเศษ ต้องใจรักที่จะดูแลจริง ๆ ถึงแม้พี่เลี้ยงจะผ่านการเลี้ยงลูกของตนเองมาก่อนแล้วก็ไม่ได้หมายความจะเลี้ยงเด็กได้ดี เนื่องจากเด็กเล็กยังไม่สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ ก็ต้องสังเกตและเข้าใจเป็นพิเศษ การเลี้ยงเด็กมีความละเอียดอ่อนมาก วุฒิภาวะความฉลาดทางอารมณ์ และวิจารณญาณมากพอที่จะตัดสินในนาทีเร่งด่วนได้ เพื่อความปลอดภัยของเด็ก แต่นอกจากอายุที่สำคัญแล้ว ประสบการณ์และร่างกายที่พร้อมให้บริการก็จำเป็นเช่นกัน เพราะต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการโอบอุ้มทำกิจวัตรประจำวัน เปลี่ยนแพมเพิส อาบน้ำให้สบายตัว ด้วยเหตุนี้ รายละเอียดความละเอียดอ่อนต่าง ๆ จึงทำให้ได้ข้อสรุปว่า อายุ ความรู้ ประสบการณ์ และความแข็งแรงของร่างกาย เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของพี่เลี้ยงเด็กที่มีผลต่อการให้บริการ เช็กลิสต์การเลือกพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ ประวัติและประสบการณ์การทำงานของพี่เลี้ยงเด็กการตรวจเช็กประวัติ คัดกรองผู้สมัครไม่ว่าจะงานประเภทไหนก็สำคัญ เพราะจะทำให้เราตัดสินใจได้ว่าผู้สมัครคนนี้เหมาะสมหรือมีคุณสมบัติไหม แน่นอนอยู่แล้วคงไม่ใครอยากได้พี่เลี้ยงเด็กที่มีประวัติอาชญากร หรือเคยมีประสบการณ์ทำงานไม่ดีจากที่ทำงานก่อน ๆ จริงไหม […]

Read More

หาพี่เลี้ยงเด็กเองยุ่งยากหรือไม่

อยากได้พี่เลี้ยงสักคนจะหาเองหรือให้บริษัทหาให้ดี        จากสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ และภาระหน้าที่ต่างๆ ทำให้บางครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ส่งผลให้การเลือกพี่เลี้ยง หรือ พี่เลี้ยงเด็ก เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แต่ละบ้านสามารถจัดการชีวิตครอบครัวและงานได้อย่างลงตัวหนึ่งในปัญหาหนักอกของพ่อแม่ คือ การหาคนเลี้ยงลูกที่สามารถไว้ใจได้ รวมถึงมีความรู้และมีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็ก เพราะลูกเป็นดั่งแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ ดังนั้นพี่เลี้ยงเด็กจึงต้องผ่านการเลือกเฟ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้คนที่ทำงานเป็นและเข้ากับเด็กได้ การเลือกพี่เลี้ยงมีทั้งจากการหาเอง และให้บริษัทจัดหาแม่บ้านช่วยหาให้ ทั้งสองวิธีมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ระยะเวลาในการหาพี่เลี้ยงเด็ก การหาพี่เลี้ยงเองย่อมใช้เวลานาน หากไม่มีคอนเนคชั่น หรือทราบแหล่งหาคน ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบสิ่งต่างๆ นาน หากเกิดเหตุขัดข้องจนพี่เลี้ยงเด็กลาออก หรือพี่เลี้ยงมีปัญหา ก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ ทั้งๆที่การดูแลเด็กจำต้องดูแลทุกวัน ส่งผลให้พ่อแม่อาจต้องหยุดงาน หรือต้องให้ญาติช่วยกันดูแล กรณีที่บริษัทจัดหาแม่บ้านเป็นฝ่ายจัดหาให้ บริษัทจะเป็นผู้รับสมัครพนักงาน และคัดกรองประวัติ รวมถึงตรวจสอบเอกสารต่างๆ ช่วยลัดขั้นตอนให้แก่ผู้มองหาพี่เลี้ยงได้เป็นอย่างดี การคัดกรอง เลือกเฟ้นพี่เลี้ยงเด็กให้เหมาะกับความต้องการ หากคัดเลือกพี่เลี้ยงด้วยตนเองอาจซับซ้อน ยุ่งยาก เพราะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง และบางเรื่องเราอาจไม่มีความรู้มากพอ หากให้บริษัทจัดหาแม่บ้านคัดกรองคนให้ ด้วยความชำนาญจะสามารถเลือกพี่เลี้ยงได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การแยกประเภทเอกสาร การเลือกพี่เลี้ยงเด็กที่มีเอกสารพร้อมทำงานในไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การซักประวัติ และการอัดวิดีโอคลิปสัมภาษณ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถคัดเลือกได้ง่ายขึ้น ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของพี่เลี้ยงเด็ก การคัดเลือกด้วยตนเอง อาจได้พี่เลี้ยงที่ไม่มีประสบการณ์ หรือความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงเด็ก […]

Read More

ความแตกต่างของแม่บ้านคนไทยกับแม่บ้านต่างด้าว

แม่บ้านคนไทยกับแม่บ้านต่างด้าวแบบไหนดีกว่ากัน      ปัจจุบันพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงาน ไม่ค่อยมีเวลาจัดทำงานบ้านเอง หรือแม้แต่การดูแลญาติผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือเด็กเล็ก ก็ต้องจ้างแม่บ้านเข้ามาช่วยดูแล ดังนั้น การเลือกใช้บริการบริษัทจัดหาแม่บ้าน จึงเป็นที่นิยมมาก ข้อดีหลัก ๆ คือ ตรวจเช็กประวัติได้อย่างครบถ้วน รีเควสตามความต้องการได้ ผ่านการอบรมตามหลักการเป็นแม่บ้านที่ดี เพราะการจ้างมาดูแลคนในบ้าน ก็ต้องเป็นคนที่ปลอดภัยไว้ใจได้ การเลือกใช้บริษัทจัดหาแม่บ้าน จึงสามารถช่วยป้องการอาชญากรที่จะแฝงตัวเข้ามาทำงานที่บ้านของคุณได้เป็นอย่างดี และอย่างที่ทุกคนทราบกันว่า การหาแม่บ้าน หรือจัดจ้างแม่บ้าน ก็มีทั้งคนไทยและชาวต่างด้าว เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่กำลังจะหาแม่บ้านคงกำลังสงสัยอยู่แน่ ๆ ว่า แม่บ้านคนไทยกับแม่บ้านต่างด้าวมีข้อแตกต่างอะไรบ้าง เพื่อให้คุณที่กำลังต้องการหาแม่บ้านได้เลือกตัดสินใจระหว่างแม่บ้านชาวไทยกับแม่บ้านชาวต่างด้าว ความแตกต่างของแม่บ้านคนไทยกับแม่บ้านต่างด้าว เอกสารจัดจ้างงานการจ้างงานแม่บ้านคนไทย เนื่องจากเป็นบุคคลในประเทศเหมือนกันเอกสารการรับเข้าทำงานก็อาจจะมีไม่มาก เช่น เอกสารทั่วไป สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองประวัติอาชญากรรม เพราะเราจะจ้างเข้ามาดูแลคนสำคัญในบ้าน และใกล้ชิดทรัพย์ของเราเป็นพิเศษก็อาจจะต้องมีการตรวจเช็กประวัติกันอย่างละเอียด ว่าเคยก่อเหตุลักทรัพย์ที่ไหนหรือไม่ เคยมีคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหม เป็นต้น แต่ในส่วนนี้จะง่ายสำหรับขึ้นสำหรับคุณมาก ๆ คือ การเลือกหาแม่บ้าน ผ่านบริษัทจัดหาแม่บ้าน เพราะทางบริษัทจะทำการกรองข้อมูล ประวัติส่วนตัวเบื้องต้น และพร้อมกับการฝึกอบรมงานแม่บ้านอย่างถูกวิธี […]

Read More

หาแม่บ้านง่ายมั้ยสมัยนี้

หาแม่บ้านเรื่องง่ายมั้ยสมัยนี้ : จากปัญหาที่ทางแอดมิน mind home service ได้คุยกับลูกค้ามากว่า 5,000 รายนั้น บอกได้เลยว่า สมัยนี้หาแม่บ้านไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนเลยค่ะ จากสมัยก่อนที่สามารถหาได้ทุกที่ ไม่ว่าทางลูกค้าจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะ สุขุมวิท หาแม่บ้านลาดพร้าว หาแถวเอกชัย หาแม่บ้านแถวโชคชัย4 หาศูนย์แม่บ้านลาดพร้าว หาแม่บ้านพระโขนง ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็หาได้ง่ายเมื่อเทียบกับยุคปัจจุบัน แต่การจะหาแม่บ้านได้แล้วนั้น ก็ต้องมีปัญหาอีกไม่ว่าจะหาแม่บ้านคนนั้น มาจากที่ไหน เคยทำงานดีหรือเปล่า หรือมีประวัติที่ไม่น่าไว้ใจหรือเปล่า เป็นสิ่งที่ลูกค้าหลายรายนั้นกังวล และเป็นสิ่งที่มายโฮมนั้นเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดี กับประสบการณ์การทำงานในประเภทนี้ และให้บริการลูกค้ามากกว่า 5,000 ราย เราได้เจอแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก และคนดูแลคนชรา มากกว่า 6,000 คน เราเข้าใจลูกค้าและเหล่าแม่บ้านเป็นอย่างดี จึงบอกได้ว่า หากคุณกำลังมองหาศูนย์จัดหาแม่บ้านที่น่าไว้ใจนั้น สามารถขอคำปรึกษาจากเราได้เลย ทางเรายินดีให้บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นก่อนคุณตัดสินใจ เพราะการที่เราจะหาคนที่มาดูแลบ้านเรานั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะ ให้โอกาสเราได้บริการคุณนะคะ 🙂 Admin Mind Home Service

Read More

หาแม่บ้าน หาพี่เลี้ยงเด็ก หาคนดูแลคนชราดีๆ ได้ที่ไหน

หาแม่บ้าน หาพี่เลี้ยงเด็กที่ไหนดี ตอนนี้หากลอง Search หรือ หาคำว่า หาคนดูแลคนแก่ หรือหาคนดูแลพี่เลี้ยงเด็ก ก็ต้องบอกเลยว่า มีแต่คนตั้งกระทู้ถามตาม pantip หรือถามใน Google เป็นจำนวนมากแน่ๆ ทั้งช่วงนี้มีการระบาดของโควิท COVID-19  ด้วยแล้ว ยิ่งต้องหาคนที่จัดหาแม่บ้าน ที่เรามั่นใจ และเปิดให้บริการเป็นระยะเวลานานๆ เพราะหลายๆ ที่ หลายๆศูนย์ก็มีทั้งคนโกง มีทั้งคนที่รับค่าบริการไปแล้วหายไปเลย ฉะนั้น Mind Home Service เป็นตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่หา และสนใจกัน เราจะมาบอกถึงเหตุผลดีๆ ว่า ทำไมควรเลือกเราเป็นที่แรกในการคนหาดูแลเด็ก หาคนมาดูแลแม่บ้าน หรือหาคนมาดูแลผู้สูงอายุกัน 1. เพราะบริษัทเรานั้นเปิดมานานกว่า 5 ปี มีการดูแลลูกค้ามากมายหลาย 1,000 คน ที่พึงพอใจในบริการของเรา และเป็นลูกค้าของเรา มาอย่างยาวนาน 2. เรามีความรับผิดชอบในการดูแลจัดหาแม่บ้าน ที่ตรงตามความเหมาะสม เราคัดกรองคนที่สามารถเข้ากับบ้านนั้นๆ ของลูกค้าได้อย่างดี เรามีการสอบถาม มีประวัติของคนนั้นๆ เก็บเป็น Data Record […]

Read More

แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงมีหน้าที่อะไรบ้าง ?

แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงมีหน้าที่อะไรบ้าง? คุณลูกค้าเคยสงสัยหรือไม่คะ ว่าพี่เลี้ยงเด็กหรือแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร หรือแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงจริงๆแล้วทำอะไรได้บ้าง สำหรับนายจ้างที่กำลังมองหาพี่เลี้ยงเด็กเพื่อไปดูแลลูกน้อยของท่านคงจะเคยเกิดข้อสงสัยในขณะกำลังหาข้อมูลอยู่ไม่น้อย เนื่องจากยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกประเภทไหนดี บางครั้งเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว กลายเป็นมีข้อจำกัดบางอย่างที่ยังไม่ตรงกับความต้องการ วันนี้ทาง Admin มายน์โฮมเซอร์วิสจึงขอแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ของแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเพื่อให้นายจ้างได้ใช้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจค่ะ   หน้าที่ของแม่บ้านประเภทนี้ต้องทำอะไรบ้าง ??? สามารถที่จะทำงานบ้านและสามารถเลี้ยงเด็กได้ ซึ่งงานบ้านนั้นหมายถึงงานบ้านทุกส่วนในบ้าน การกวาด ถู ซักรีด รวมถึงดูแลข้าวของเครื่องใช้ของเด็กทุกอย่าง เช่น  ขวดนม ของเล่น เสื้อผ้าเด็ก ฯ  แต่ในส่วนของการเลี้ยงเด็กนั้น จะเป็นเพียงผู้ช่วยคุณแม่ในการเล่นกับน้องบ้าง หรือช่วยดูแลน้องในยามที่คุณแม่ทำธุระส่วนตัวเท่านั้น สามารถดูแลเด็กได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่  ??? อายุเด็กที่เหมาะสมสำหรับการจ้างแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยง นั่นคือเด็กโตอายุ2ขวบขึ้นไป หรือในวัยที่เด็กเริ่มเข้าโรงเรียนแล้ว เนื่องจากแม่บ้านจำเป็นต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานบ้าน และแบ่งเวลาบางส่วนมาช่วยดูแลเด็ก ฉะนั้นเด็กที่โตแล้วและพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง จะทำให้งานของแม่บ้านราบรื่นไม่หนักส่วนใดส่วนหนึ่งเยอะจนเกินไปค่ะ     สามารถเลี้ยงเด็กอ่อนได้หรือไม่ ??? ตามจริงแล้วแม่บ้านประเภทนี้เหมาะสมสำหรับการเป็นผู้ช่วยคุณแม่ในการเลี้ยงเด็กโตมากกว่า เนื่องจากต้องทำงานบ้านและดูแลในส่วนของนายจ้างท่านอื่นด้วย ในการเลี้ยงเด็กอ่อนนั้นมีความละเอียดอ่อน ทักษะที่เฉพาะทาง ความเข้าใจในพฤติกรรมข้อจำกัดในการเลี้ยงมากพอสมควร และต้องใช้ความระมัดระวังในการดูแลอย่างใกล้ชิด หากแม่บ้านต้องแบ่งเวลาไปดูแลงานบ้านในส่วนอื่น อาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการเลี้ยงเด็กอ่อนนั้นลดน้อยลงค่ะ หรืออาจจะเป็นอันตรายได้ (ในกรณีที่ทำอย่างอื่นไปด้วยและเด็กอาจพลิกคว่ำในขณะเวลานอน สามารถหยุดหายใจได้ขณะที่นอนหลับอยู่ก็เป็นได้)  ฉะนั้นหากลูกน้อยของท่านเป็นเด็กอายุไม่ถึง 1-2ปี ทาง […]

Read More

ทำไมต้องใช้บริการศูนย์จัดหาแม่บ้าน ?

ทำไมต้องใช้บริการศูนย์จัดหาแม่บ้าน ?           ในปัจจุบันนี้ความต้องการของนายจ้างที่ต้องการหาแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก และคนดูแลผู้สูงอายุ ได้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยส่วนใหญ่นายจ้างมักจะหาแม่บ้านเองผ่านคนรู้จัก ซึ่งข้อดีของการหาแม่บ้านเองนั่นคือการได้จ้างแม่บ้านในราคาที่ไม่สูงมาก แต่ข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการหาแม่บ้านเอง หากเป็นแม่บ้านคนไทยนายจ้างก็เสี่ยงที่จะเจอกับมิจฉาชีพ เนื่องจากจะไม่มีประวัติการทำงานเดิมหรือไม่ได้ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ในกรณีที่จ้างแรงงานต่างด้าวก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารที่ไม่ถูกต้อง การจ้างแรงงานผิดกฎหมายที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น นายจ้างจึงเสียทั้งเวลา และอาจรวมถึงทรัพย์สินภายในบ้านได้ด้วย (ในกรณีถูกขโมยของในบ้าน)  ทำให้มีศูนย์จัดหางานประเภทบริการจัดหาแม่บ้านเปิดให้บริการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างที่กำลังมองหาแม่บ้านไปช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านต่าง ๆ ซึ่งข้อดีของศูนย์จัดหาแม่บ้านนั้นมีอยู่หลายอย่าง เช่น 1. ได้แม่บ้านที่ตรงตามความต้องการ บริษัทจัดหางาน มายน์โฮมเซอร์วิส จำกัด ของเราจะมีวิธีการเลือกแม่บ้านที่ตรงและเหมาะสมกับบ้านของคุณ โดยทางเราจะนำข้อมูลรายละเอียดตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ ไปคัดเลือกกับแผนกที่ดูแลในส่วนของแม่บ้านให้เหมาะสม และตรงกับบุคลิกของบ้านนั้นๆ ให้มากที่สุด อย่างเช่น นายจ้างที่เน้นการทำอาหาร พนักงานของทางเราก็จะจัดหาแม่บ้านที่สามารถทำอาหารได้ เพื่อส่งให้นายจ้างได้พิจารณาตามความต้องการ หรือมีบางบ้านอาจมีเด็ก และมีสุนัข เราก็จะจัดหาคนที่มีความชอบ, ความรัก และความสามารถในการดูแลทั้งเด็กและสุนัขได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย 2. มีบริการเปลี่ยนแม่บ้านในกรณีนายจ้างไม่พึงพอใจ เนื่องจากงานด้านแม่บ้านในแต่ละบ้าน แต่ละหลังก็มีรายละเอียดความต้องการที่ไม่เหมือนกัน หลายครั้งนายจ้างก็อาจจะยังไม่พึงพอใจในการทำงานของแม่บ้าน ซึ่งศูนย์จัดหางานทางเราได้เข้าใจถึงปัญหาในข้อนี้เป็นอย่างดี ทำให้มีบริการจัดเปลี่ยนแม่บ้านคนใหม่แทนแม่บ้านคนเดิมภายในระยะเวลาเร็วที่สุด เพราะเราเข้าใจว่า การขาดผู้ช่วยในการทำงานบ้านนั้น ทำให้เวลาในการทำอย่างอื่นของคุณลูกค้าลดลงไป […]

Read More

แม่บ้านเอกสารถูกต้องหรือเปล่า ??

แนะนำการทำเอกสารในการจ้างแม่บ้านอย่างถูกต้อง ต้องทำอย่างไร ?? บริษัทจัดหางาน มายน์โฮมเซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทจัดหางานภายในประเทศ เด็กแรงงานต่างด้าวทีี่ทางบริษัทฯ สามารถจัดหางานให้ได้อย่างถูกต้องนั้น ต้องมีเอกสาร Passport และ Visa ทำงานในประเทศไทย ดังนี้ มี Passport อย่างน้อย 1 เล่ม (สีต่างๆ ตามด้านบน) มี Visa ประเภท NON L-A และยังไม่หมดอายุ หลังจากนายจ้างรับแม่บ้านแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานแล้ว นายจ้างจะต้องดำเนินการ แจ้งสำนักงานจัดหางานในพื้นที่เขตของตนเอง เพื่อออกใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) จึงจะถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน 100% ค่ะ หลังจากที่รับตัวแม่บ้านแล้วต้องดำเนินการอย่างไรต่อ ??? 1. นายจ้างต้องทำการแจ้งจัดหางานในพื้นที่เขตของตนเอง นายจ้างต้องนำเอกสาร สำคัญของตน พร้อมทั้งสำเนาสถานที่ทำงานที่ต้องการให้ลูกจ้างเข้าทำงานเพื่อนำไป ที่สำนักงานจัดหางาน เพื่อออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้าทำงาน บ้านนายจ้าง 2. หากลูกจ้างคนดังกล่าวเคยมีนายจ้างอยู่ก่อนแล้ว ต้องแจ้งย้ายปลายทางก่อน ขอใบอนุญาตทำงานกับนายจ้างปัจจุบัน แค่นี้ คุณลูกค้าก็มีลูกจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานแล้วค่ะ ^^ Admin […]

Read More

บริการหาแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคืออะไร

บริการหาแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคืออะไร : บริการหาแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงของเรา ลูกค้าทุกท่านอาจสงสัยว่า คำว่า “กึ่ง” คืออะไร พูดง่ายๆ คือการรวมหน้าที่ของการทำงานบ้านทั่วไปเหมือนแม่บ้านปกติ คือ ปัดกวาดเช็ดถูบ้านซักผ้า ฯลฯ และมีหน้าที่ในการดูแลเด็กบ้าง(ช่วงอายุประมาณ 2 ขวบขึ้นไป) ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ทางผู้ปกครองไปทำธุระ ไม่ใช่ดูแลเต็มช่วงเวลางาน และไม่สามารถนอนกับน้องได้ในเวลากลางคืน (เอ๊ะ ทำไมละ) เพราะการทำงานของแม่บ้านกึ่งดูแลพี่เลี้ยงไม่ได้มีทักษะในการช่วยเหลือดูแลน้องได้ 100% อาจช่วยป้อนข้าวเปลี่ยนแพมเพิสได้เพียงระดับนึงเท่านั้น อีกทั้งในการดูแลเด็กมีความละเอียดอ่อนทั้งเรื่องพัฒนาการ ความสะอาด และไหวพริบ การคิดพิจารณาในการประเมินสถานการณ์ต่างจากพี่เลี้ยงเด็ก จึงอาจทำให้แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงส่วนนี้ไม่สามารถทำงานวนส่วนของพี่เลี้ยงเด็กได้เต็มตัว และงานแม่บ้านได้เต็มตัว เพราะทั้งสองงานต่างใช้ความละเอียดอ่อนคนละด้านกันคะ หากคุณลูกค้ามีข้อมูลสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 080-412-2444 , 080-412-0444 , 080-402-0444 หรือทางไลน์ @MindHomeService ได้ตลอดคะ Admin MHS ^^

Read More

ศูนย์น่าเชื่อถือหรือไม่ ?? โกงกันหรือเปล่า !?

ศูนย์เราน่าเชื่อถือหรือไม่  !! โกงกันหรือเปล่า !? หาแม่บ้านที่ไหนดี ศูนย์ของเราน่าเชื่อถือหรือไม่ มีการพูดถึงกันต่างๆอย่างมากมายในโลก Internet ถึงความน่าเชื่อถือของศูนย์จัดหางานต่างๆ  ความรับผิดชอบต่างๆ ของศูนย์หรือแม้กระทั่งตั้งถามใน Pantip ว่า หาแม่บ้านจากที่ไหนดี , ศูนย์หาแม่บ้านที่ไหนเชื่อถือได้ , ศูนย์แม่บ้านที่ไหนดี หรือจ่ายค่าบริการทางศูนย์ไปแล้ว ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย เช่น ศูนย์หาแม่บ้านโกง pantip , โดนศูนย์จัดหาแม่บ้านโกงค่ะ – Pantip , โดนศูนย์หาพี่เลี้ยงเด็กโกงค่ะ – Pantip ฯลฯ คุณลูกค้าคงได้ตั้งคำถามและมีการตอบมากมายจากในเว็ปไซต์ต่างๆ เหล่านั้น ทางเราคงตอบด้วยปากของตนเองไม่ได้ หากมีเพียงแต่หลักฐานในการทำงานของเราให้คุณลูกค้ารู้สึกสบายใจมากขึ้นว่า “ทางศูนย์เรามีการขึ้นทะเบียนกับกรมแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑” ซึ่งสามารถจัดหาแม่บ้านให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ 🙂 และมีที่ตั้งอยู่ที่ (Click ที่นี่เพื่อนำทาง) อาคาร S.V. City บนถ.พระราม 3 ค่ะ อายุของบริษัทเราอาจจะมีไม่เยอะ แต่มีลูกค้าให้ความเชื่อถือและแนะนำการใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงเพราะบุคลากรที่เราส่งให้เท่านั้น แต่พูดถึงการบริการที่รับผิดชอบที่ไม่่เคยหนีไปไหนเมื่อลูกค้าประสบปัญหา […]

Read More
บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑