การวัด และ ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาของเด็กที่ได้รับการดูแลจากศูนย์พี่เลี้ยงเด็ก

แชร์บทความนี้

พัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยที่พี่เลี้ยงจากศูนย์พี่เลี้ยงเด็กควรใส่ใจ

ปัจจุบันการเลี้ยงดูของเด็กนั้นอาจะเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะกับพ่อแม่มือใหม่ที่เพิ่งมีลูกน้อยครั้งแรกนี้จึงเหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ท้าทายและมีความสุขไปพร้อม ๆ กัน เนื่องจากเด็กในแต่ละช่วงวัยมีพัฒนาการที่แตกต่างกันตั้งแต่เด็กทารกแรกเกิดไปจนถึงวัยรุ่น พัฒนาการของเด็กได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรม และ สภาพแวดล้อม ดังนั้นการเลี้ยงดูเด็กในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จะทำให้เด็กพัฒนาศักยภาพตามพันธุกรรมได้อย่างเต็มที่ ซึ่งปัจจุบันพ่อ แม่ สมัยใหม่อาจจะไม่ได้มีเวลามาเลี้ยงลูกเองเนื่องด้วยหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ อีกทั้งยังเป็นสังคมเมือง ที่อาจจะไม่ได้ปู่ย่าตายาย คอยช่วยเลี้ยงดังนั้น การหาพี่เลี้ยงเด็ก จาก ศูนย์พี่เลี้ยงเด็กจึงเข้ามาช่วยในจุดนี้แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพี่เลี้ยงเด็ก จากศูนย์พี่เลี้ยงเด็กนั้นมีการวัด และ ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาของเด็กในแต่ละช่วงวัยอย่างไรเราจะมาดูการพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยกัน

 

การประเมินพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยของศูนย์พี่เลี้ยงเด็ก

ก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจก่อนว่าการพัฒนาการคืออะไรโดยทั่วไปแล้วการพัฒนาการคือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงในด้านการทำหน้าที่ และ วุฒิภาวะทางอวัยวะในร่างกาย ซึ่งทำให้ร่างกายสามารถทำสิ่งที่ยาก และ ซับซ้อนมากขึ้นได้ โดยมีการเพิ่มทักษะใหม่ ๆ และ ความสามารถในการปรับตัว เพื่อให้บุคคลนั้น สามารถใช้ชีวิตประจำวันอยู่ได้ ซึ่งพัฒนาการของเด็กแบ่งออกได้เป็นแต่ละด้านดังนี้

 • พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
 • พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก และ สติปัญญา
 • พัฒนาการด้านการเข้าใจ และ การใช้ภาษา
 • พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และ เป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ ในหลายประเทศล้วนมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากเด็ก โดยเฉพาะในช่วงแรกเกิดถึง 5 ปีแรก ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และ สังคม เด็กในวัยนี้ถ้าจะได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม มีการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน และ มีการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีในแต่ละด้าน ก็จะทำให้เด็กนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

 

จะเห็นว่านี้อาจจะต้องเป็นหน้าที่ของพ่อ แม่ ที่ต้องสังเกตุการพัฒนาการของลูกน้อย แต่ถ้าได้พี่เลี้ยง จากศูนย์พี่เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพจะมีการวัด และ ประเมินเด็ก แต่ละช่วงวัยดังนี้

 1. เด็กแรกเกิด – 2เดือน
  เด็กแรกเกิดจนถึง 1 เดือนแรกนั้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของการเรียนรู้คุณพ่อ คุณแม่ และ ลูกน้อย เด็กในวัยนี้จะมีแค่การกิน นอน ร้อง ถ่าย การเคลื่อนไหวของเด็กวัยนี้จะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ เช่น สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงดัง ขยับศีรษะเมื่อมีคนลูบแก้ม กำนิ้วมือหรือนิ้วเท้าเมื่อมีสิ่งของวางบนฝ่ามือหรือฝ่าเท้า ซึ่งในระยะนี้ เด็กจะสามารถเห็นสิ่งของที่อยู่ใกล้ ๆ เช่น ใบหน้าของคุณพ่อ คุณแม่ จำกลิ่นบางอย่างได้ ยิ้ม และ ร้องไห้เพื่อสื่อการถึงความต้องการ ดังนั้นคุณพ่อ คุณแม่ ต้องคอยใส่ใจเป็นพิเศษว่าเสียงร้องของลูกน้อยหมายความว่าอะไร เพื่อที่จะตอบสนองได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนี้ควรสบตา มองหน้า พูดคุยกับลูกในเวลากลางวันเพื่อให้เด็กตื่นอย่างสดชื่นและช่วยพัฒนาทางด้านภาษาให้กับลูกน้อยได้ด้วย แต่หากมีพี่เลี้ยงที่มาจากศูนย์พี่เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพจะมีการเสริมพัฒนาการของลูกน้อยด้วยการให้เด็กทารกนอนหงายแล้วจับแขน และ ขาเพื่อออกกำลัง ขึ้น ลง งอ เหยียด เพื่อเป็นการเสริมพัฒนาการนั้นเอง
 2. เด็กวัย 3 – 4 เดือน
  เด็กวัยนี้มักจะสามารถยิ้มตอบสนองและทักทายคนที่เลี้ยงเค้าได้แล้ว เช่นทำเสียงเมื่อพี่เลี้ยงเดินมาหา มีการทำเสียงออแอ้ตอบสนองเมื่อพี่เลี้ยง หรือ พ่อ แม่ คุยด้วยเด็กจะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะ ตั้งศีรษะนิ่ง คอไม่อ่อนพับไปมา (sit with head steady) พลิกคว่ำ หงายได้ จดจำใบหน้าของคุณพ่อ คุณแม่ และ คนใกล้ชิดได้ วิธีที่พี่เลี้ยงจาก ศูนย์พี่เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพสามารถส่งเสริมพัฒนาการได้ ดังนี้ สามารถพูดคุยกับเด็กได้บ่อยๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นการสื่อสารของเด็ก หรือเขย่าของเล่นที่มีเสียงเพื่อให้เด็กมองตามจากนั้นให้แตะที่หลังมือเด็กเพื่อให้เด็กฝึกการจับ
 3. เด็กวัย 5 – 6 เดือน
  เด็กวัยนี้จะเริ่มที่จะป้อนอาหารปั่นเหลวได้แล้ว มีการแสดงอารมณ์ท่าทาง ดีใจ หรือ ไม่พอใจได้ จำหน้า พ่อ แม่ คนใกล้ชิดได้แล้ว สามารถหันตามเสียงเรียกชื่อได้สามารถหยิบจับของด้วยมือเดียวอีกทั้งยังสลับไปมาได้ โดยปกติพี่เลี้ยง ที่ได้รับการอบรมจากศูนย์พี่เลี้ยงเด็กจะสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัยได้โดย การเรียกชื่อเด็กเพื่อเป็นการพูดคุยตอบโต้ ไปในทิศทางต่างๆ อีกทั้งหากพูดถึงสิ่งที่กำลังทำอยุ่กับเด็ก เช่น อาบน้ำ แต่งตัว หรือ กินข้าว เป็นต้น
 4. เด็กวัย 7 – 12 เดือน
  เด็กวัยนี้จะสามารถมีพัฒนาการทักษะทางด้านร่างกายโดยสามารถคลาน เกาะยืน เดินได้เอง หยิบสิ่งของด้วยนิ้วโป้ง และ นิ้วชี้ได้ คุณพ่อ คุณแม่ สามารถให้ของเล่นที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็ก และ ระยะนี้เป็นช่วงของการสร้างความไว้ใจ คุณพ่อ คุณแม่ หรือ พี่เลี้ยงควรสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะไว้ใจโดยการตอบสนองต่อความต้องการของลูกทันทีอย่างเหมาะสม เพื่อให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงทางอารมณ์ พี่เลี้ยงจากศูนย์พี่เลี้ยงเด็ก หรือ พ่อ แม่ สามารถส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยได้โดย การเล่น จ๊ะเอ๋ ร้องเพลง ทำท่าเต้นต่างๆ ฝึกให้เด็กกินข้าวเองโดยใช้มือหยิบจับอาหารเช่น เม็ดข้าวสวย ฟักทองต้ม แครอทต้ม เป็นต้น
 5. เด็กวัย 1 – 3ขวบ
  เด็กวัยนี้จะสามารถมีความนึกคิดเป็นตัวของตัวเองได้แล้ว ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ เป็นวัยที่มีพัฒนาการทางด้านร่างกายสมอง และ อารมณ์อย่างรวดเร็ว เด็กจะมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยสามารถปีนป่าย โยนรับลูกบอลได้ กระโดดอยู่กับที่ และ นอกจากนี้ในช่วง 2-3 ขวบ เด็กจะมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก สามารถใช้นิ้ว และ แขนได้ดีขึ้น เช่น ใช้ช้อนส้อมกินอาหารด้วยตัวเอง สามารถขีดเขียนแบบง่าย ๆ สมองเด็กเติบโตมากขึ้น สามารถเรียนรู้เรื่องซับซ้อนได้มากขึ้น ปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ได้ ช่วงนี้จึงเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นวัยที่สมองของเด็กพัฒนาได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุดกว่าช่วงอื่น ๆ ในชีวิต คุณพ่อ คุณแม่ และ พี่เลี้ยงจากศูนย์พี่เลี้ยงเด็ก จึงควรกระตุ้นให้เด็กสำรวจสิ่งใหม่ ๆ และ ให้ลูกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อสร้างความมั่นใจในตัวเองให้แก่ลูก วิธีการส่งเสริมของเด็กวัยนี้ โดย การเน้นที่การอ่านนิทานให้ฟัง การหาพื้นที่ให้เด็กได้วิ่งเล่น ให้เด็กมีส่วนช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในครอบครัว ชวนเล่นเกมง่าย ๆ เช่น เกมจิ๊กซอว์ เกมเติมของเล่นให้ตรงตามรูปร่างที่หายไป เป็นต้น และ ที่สำคัญที่สุดหลีกเลี่ยงการให้เด็กดูโทรทัศน์ หรือ วิดีโอจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใด ๆ จนกว่าจะถึงอายุ 2 ขวบ

 

จากทั้งหมดนี้จะเห็นว่าการเลี้ยงเด็กสักคนหนึ่งต้องอาศัยความเข้าใจและใส่ใจอย่างมาก หากพ่อแม่ไม่มีเวลามากพอการหาพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์มาช่วยย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อการเติบโตที่เหมาะสมกับวัย และ เพื่อที่เด็ก ๆ จะสามารถช่วยเหลือตนเอง และ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขในช่วงขวบปีแรก ๆ ของชีวิตเด็กจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญต่อพัฒนาการทางด้านสมองของเด็กมากที่สุด การดูแลเด็กด้วยความรักอย่างเหมาะสมจะทำให้เด็กเติบโตอย่างมีสุขภาพกาย และ จิตที่ดี มีความรับผิดชอบ และ ประสบความสำเร็จในชีวิต แต่อย่างไรก็ตามในทุก ๆ ช่วงเวลาของชีวิตเด็กต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กที่ถูกวิธีดังนั้นเราจึงขอแนะนำ ศูนย์พี่เลี้ยงเด็ก MIND HOME SERVICE ที่เป็นศูนย์รวมพี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก และหาคนขับรถ ที่มีคุณภาพ คัดสรรพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ มีศักยภาพ อีกทั้งยังได้รับการตรวจสอบประวัติจากทางศูนย์มาแล้ว จึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของคุณแม่ๆ ได้อย่างแน่นอน

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://mindhomeservice.com
โทร. 062-635-7387 , 080-438-6591
Line@: @MindHomeService
Facebook: MindHomeService
E-mail: [email protected]

 


แชร์บทความนี้
Recent Posts
บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑