หาพี่เลี้ยงเด็กเองยุ่งยากหรือไม่

แชร์บทความนี้

อยากได้พี่เลี้ยงสักคนจะหาเองหรือให้บริษัทหาให้ดี

       จากสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ และภาระหน้าที่ต่างๆ ทำให้บางครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ส่งผลให้การเลือกพี่เลี้ยง หรือ พี่เลี้ยงเด็ก เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แต่ละบ้านสามารถจัดการชีวิตครอบครัวและงานได้อย่างลงตัวหนึ่งในปัญหาหนักอกของพ่อแม่ คือ การหาคนเลี้ยงลูกที่สามารถไว้ใจได้ รวมถึงมีความรู้และมีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็ก เพราะลูกเป็นดั่งแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ ดังนั้นพี่เลี้ยงเด็กจึงต้องผ่านการเลือกเฟ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้คนที่ทำงานเป็นและเข้ากับเด็กได้

การเลือกพี่เลี้ยงมีทั้งจากการหาเอง และให้บริษัทจัดหาแม่บ้านช่วยหาให้ ทั้งสองวิธีมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

  1. ระยะเวลาในการหาพี่เลี้ยงเด็ก การหาพี่เลี้ยงเองย่อมใช้เวลานาน หากไม่มีคอนเนคชั่น หรือทราบแหล่งหาคน ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบสิ่งต่างๆ นาน หากเกิดเหตุขัดข้องจนพี่เลี้ยงเด็กลาออก หรือพี่เลี้ยงมีปัญหา ก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ ทั้งๆที่การดูแลเด็กจำต้องดูแลทุกวัน ส่งผลให้พ่อแม่อาจต้องหยุดงาน หรือต้องให้ญาติช่วยกันดูแล กรณีที่บริษัทจัดหาแม่บ้านเป็นฝ่ายจัดหาให้ บริษัทจะเป็นผู้รับสมัครพนักงาน และคัดกรองประวัติ รวมถึงตรวจสอบเอกสารต่างๆ ช่วยลัดขั้นตอนให้แก่ผู้มองหาพี่เลี้ยงได้เป็นอย่างดี
  2. การคัดกรอง เลือกเฟ้นพี่เลี้ยงเด็กให้เหมาะกับความต้องการ หากคัดเลือกพี่เลี้ยงด้วยตนเองอาจซับซ้อน ยุ่งยาก เพราะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง และบางเรื่องเราอาจไม่มีความรู้มากพอ หากให้บริษัทจัดหาแม่บ้านคัดกรองคนให้ ด้วยความชำนาญจะสามารถเลือกพี่เลี้ยงได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การแยกประเภทเอกสาร การเลือกพี่เลี้ยงเด็กที่มีเอกสารพร้อมทำงานในไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การซักประวัติ และการอัดวิดีโอคลิปสัมภาษณ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถคัดเลือกได้ง่ายขึ้น
  3. ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของพี่เลี้ยงเด็ก การคัดเลือกด้วยตนเอง อาจได้พี่เลี้ยงที่ไม่มีประสบการณ์ หรือความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงเด็ก พ่อแม่เด็กอาจต้องสอนกันใหม่ ส่วนพี่เลี้ยงเด็กจากบริษัทจัดหาแม่บ้านต้องผ่านการฝึกอบรมงานดูแลเด็กทุกวัย มีการอบรมการทำงานขั้นพื้นฐาน และเทรนการทำงานก่อนส่งพี่เลี้ยงไปทำงานที่บ้านของลูกค้า พี่เลี้ยงทุกคนของบริษัทจัดหาแม่บ้าน Mind Home Service มีประสบการณ์ทำงานมาอย่างน้อย 2 ปี จึงสามารถดูแลเด็กได้ดี
  4. ความปลอดภัย หากเราตรวจสอบเอง เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการรับพี่เลี้ยงเด็กเข้ามาจะทำให้อยู่ได้อย่างวางใจและปลอดภัย ทั้งต่อสุขภาพและทรัพย์สิน ในขณะที่บริษัทจัดหาแม่บ้านให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ก่อนจะส่งพี่เลี้ยงให้แก่ลูกค้าทางบริษัทมีการตรวจสอบแล้วว่าพี่เลี้ยงไม่เป็นโรคติดต่อ ผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมาแล้ว 2 เข็ม และไม่ใช้สารเสพติด รวมถึงมีการประกันความเสียหายไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ในกรณีที่พี่เลี้ยงเด็กขโมยทรัพย์สินของลูกค้า
  5. การเข้ากับได้กับเด็กๆ และคนในบ้าน รวมถึงการทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีหรือไม่ บางครั้งพี่เลี้ยงเด็กอาจไม่จบแค่คนคนเดียว หากไม่ถูกใจ หรือเกิดปัญหาบางอย่าง ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อทั้งเด็กและพ่อแม่ ทำให้เสียเวลาและเสียอารมณ์ได้ เพราะต้องหาพี่เลี้ยงคนใหม่ หากใช้บริการของบริษัทจัดหาแม่บ้านจะไม่มีปัญหานี้อีกต่อไป เพราะสำหรับสัญญาหนึ่งปี ลูกค้าสามารถเปลี่ยนพี่เลี้ยงเด็กได้อีก 3 คน โดยไม่รวมคนแรก โดยการแจ้งให้บริษัทจัดหาแม่บ้านทราบอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้บริษัทคัดพี่เลี้ยงให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า
  6. ความหลากหลายของผู้ดูแล เพราะลูกค้ามีความต้องการและสถานการณ์แตกต่างกัน บริษัทจัดหาแม่บ้าน Mind Home Service จึงมีบริการจัดหาคนหลายตำแหน่ง เช่น พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยง แม่บ้าน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้นหากบ้านใดต้องการคนดูแลในด้านต่างๆ ไม่เพียงแค่พี่เลี้ยงเด็กเพียงอย่างเดียว สามารถใช้บริการของที่นี่ เพื่อดูแลบ้านและดูแลผู้สูงอายุ ใช้บริการที่เดียวครอบคลุมทุกการดูแล
  7. ราคา อาจมีความกังวลว่าการใช้บริการของบริษัทจัดหาแม่บ้านจะมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป แท้จริงแล้วค่าบริการจัดหาเมื่อคิดเป็นรายเดือนเพียงหลักร้อยเท่านั้น โดยค่าบริการจัดหา 1 ปี เพียง 5,000 บาท เทียบกันแล้วคุ้มค่ามากเมื่อเปรียบเทียบถึงความประหยัดเวลาและความสะดวก ส่วนเงินเดือนของพี่เลี้ยงเด็กนับว่าราคาย่อมเยาว์ เงินเดือนของพี่เลี้ยงแต่ละประเภทจากบริษัทจัดหาแม่บ้าน Mind Home Service พี่เลี้ยงเด็กต่างด้าว เริ่มต้นที่ 15,000-20,000 บาท พี่เลี้ยงเด็กคนไทย เริ่มต้นที่ 20,000-25,000 บาท แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยง เริ่มต้นที่ 15,000 บาท
  8. ขอบเขตงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของพี่เลี้ยงเด็กที่จัดหามาจากบริษัทจัดหาแม่บ้าน มีดังนี้ พี่เลี้ยงจะดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด และไม่ปล่อยให้เด็กอยู่เพียงลำพัง พี่เลี้ยงเด็กดูแลความสะอาดของเด็ก เช่น อาบน้ำ เปลี่ยนผ้าอ้อม ดูแลและทำความสะอาดของใช้ของเด็กให้สะอาด พี่เลี้ยงดูแลเรื่องอาหารหารกินของเด็ก เช่น ดูแลอาหารของเด็กตามช่วงวัย รวมถึงหมั่นทำความสะอาดขวดนม แก้ว จานชาม ช้อนให้สะอาดอยู่เสมอ พี่เลี้ยงเด็กทำกิจกรรมกับเด็กตามช่วงวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่ดี เช่น การอ่านหนังสือ การพูดคุย

บริษัทจัดหาแม่บ้าน Mind Home Service เป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจัดหางานภายในประเทศถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากให้ความสำคัญในเรื่องการคัดเลือกและเทรนงานพี่เลี้ยงเด็กแล้ว ยังให้ความสำคัญกับหน้างานจริงอีกด้วย โดยทางเราจะมีการติดตามผลด้วยระบบ Replacement Email หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนพี่เลี้ยงโดยการโทรศัพท์มาแจ้งกับทางบริษัท เราจะส่ง Comfirmation email ให้แก่ลูกค้าภายใน 12 ชั่วโมง และจัดหาพี่เลี้ยงเด็กคนใหม่ให้ โดยเราจะมีการติดตามดูแลตลอดระยะเวลาของสัญญา ลูกค้าสามารถอุ่นใจและวางใจต่อพี่เลี้ยงเด็กและบริการจากทางเรา

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://mindhomeservice.com
โทร. 062-635-7387 , 080-438-6591
Line@: @MindHomeService
Facebook: MindHomeService
E-mail: [email protected]

 


แชร์บทความนี้
Recent Posts
บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑