Mind Home Service Decoration

Our Process

ขั้นตอนการทำงานของเรา

ขั้นตอนการ หาแม่บ้านอยู่ประจำ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ

บริษัทจัดหาแม่บ้าน

1. การรับสมัครพนักงานและคัดกรองประวัติ

บริษัทจัดหาแม่บ้าน

1. การรับสมัครพนักงานและคัดกรองประวัติ

บริษัทจัดหาแม่บ้าน

2. ขั้นตอนการแยกประเภทเอกสารและคัดเลือกแม่บ้านที่มีเอกสารพร้อมทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทจัดหาแม่บ้าน

3. การซักประวัติแม่บ้านและให้กรอกเอกสารเพื่อเตรียมตรวจประวัติอาชญากรรมกรณีเป็นคนไทย

บริษัทจัดหาแม่บ้าน

4. เทรนการทำงานก่อนส่งแม่บ้านไปทำงานบ้านลูกค้า

บริษัทจัดหาแม่บ้าน

4. เทรนการทำงานก่อนส่งแม่บ้านไปทำงานบ้านลูกค้า

บริษัทจัดหาแม่บ้าน

5. ขั้นตอนการอัดวีดีโอคลิปสัมภาษณ์ เพื่อง่ายต่อการคัดเลือกแม่บ้าน

บริษัทจัดหาแม่บ้าน

6. ขั้นตอนการเทรนงานเบื้องต้นแก่แม่บ้าน

บริษัทจัดหาแม่บ้าน

7. ขั้นตอนการรับแม่บ้านเข้าทำงาน

บริษัทจัดหาแม่บ้าน

7. ขั้นตอนการรับแม่บ้านเข้าทำงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

| ขั้นตอนการทำงาน | ขั้นตอนการทำงาน call +66-62-635-7387

บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑