| พนักงานขับรถ

บริการหาพนักงานขับรถ

หาพนักงานขับรถ มีประสบการณ์ ขับขี่ปลอดภัย

พนักงานขับรถ จะมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี และไม่มีประวัติอาชญากรรม / ค่าบริการในการจัดหาพนักงานขับรถ 8,000 บาท ต่อปี

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ

  1. สัญญามีระยะเวลา 1 ปี รับประกันเปลี่ยนให้อีก 3 คน โดยไม่รวมคนแรก
  2. การแจ้งเปลี่ยนพนักงาน จะต้องแจ้งทางบริษัทฯ ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ เพื่อทางบริษัทฯ จะคัดส่งโปรไฟส์ที่เหมาะสมให้พิจารณาและทำการสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป
  3. ในกรณีที่พนักงานออกจากงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้าและไม่รอพนักงานคนใหม่ไปรับหน้าที่แทน จะต้องถูกปรับค่าเสียหายให้กับนายจ้างเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
  4. ในกรณีที่พนักงานขโมยทรัพย์สินของนายจ้าง ทางบริษัทฯจะรับผิดชอบให้ตามจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบ้านถ้วน)

คุณสมบัติของพนักงานขับรถ

  • เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
  • มีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 15 วันต่อปี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี
  • ขับรถให้นายจ้าง/ดูแลบำรุงรักษาสภาพรถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ/ชำนาญเส้นทาง/สามารถใช้ GPS ได้ดี/ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด/มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่/ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
  • รับวัคซีนป้องกันโควิดอย่างน้อย 3 เข็ม
ค่าบริการทำสัญญา
8,000
บาท/ปี
บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑