| พี่เลี้ยงเด็ก

บริการหาพี่เลี้ยงเด็ก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผ่านการฝึกอบรม มีประสบการณ์ ทำงานบ้านได้

พี่เลี้ยงเด็ก จากบริการหาพี่เลี้ยงเด็กของ Mind Home Service ทุกคนมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี และผ่านการฝึกอบรมงานดูแลเด็กทุกวัยครบถ้วน โดยมีค่าบริการในการจัดหาพี่เลี้ยงเด็ก 5,000 บาทต่อปีเท่านั้น

ค่าบริการทำสัญญา
5,000
บาท

ความรับผิดชอบของเรา

 • สัญญาระยะเวลา 1 ปี รับประกันเปลี่ยนพี่เลี้ยงเด็กให้อีก 3 คนโดยไม่รวมคนแรก
 • การแจ้งเปลี่ยนพี่เลี้ยงเด็กคนใหม่จะต้องแจ้งทางบริษัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ เพื่อที่ทางบริษัทฯจะคัดโปรไฟล์ที่เหมาะให้กับทางลูกค้าสัมภาษณ์
 • ในกรณีที่พี่เลี้ยงเด็กออกเลยโดยไม่รอคนไปแทนจะไม่ได้รับค่าแรงที่ทำงานมาระหว่างเดือน
 • ในกรณีที่พี่เลี้ยงเด็กขโมยทรัพย์สินของลูกค้าทางบริษัทฯจะรับผิดชอบให้ตามจริงแต่ไม่เกิน วงเงิน 10000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

คุณสมบัติของพี่เลี้ยงเด็ก

 • พี่เลี้ยงเด็กคนไทย เงินเดือนเริ่มต้นที่ 20000 – 25000 บาท
 • พี่เลี้ยงเด็กคนต่างด้าว เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15000-20000 บาท
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • แม่บ้านมีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9 วัน (คนต่างด้าว)หรือ 13 วัน (คนไทย)
 • ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่คนเดียวตามลำพัง
 • ดูแลเรื่องสุขอนามัยของเด็กเช่น อาบน้ำ,เปลี่ยนผ้าอ้อม,ทำความสะอาดของใช้ของเด็กทั้งหมดให้สะอาดอยู่เสมอ
 • ดูแลเรื่องโภชนาการของเด็ก เช่น ดูแลเรื่องอาหารของเด็กตามช่วงวัย ตลอดจนทำความสะอาดภาชนะต่างๆให้สะอาดอยู่เสมอ
 • ดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย เช่นคอยพูดคุย ,อ่านหนังสือ เป็นต้น
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เช่นไม่เป็นโรคติดต่อ , ไม่ใช้สารเสพติด
 • ได้รับวัคซีแล้ว 2 เข็ม

หลักสูตรการอบรม

คำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรม คำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรม คำอธิบายการอบรม

Mind Home Service Decoration

ตัวอย่างแม่บ้านของเรา

ที่ทางเราได้จัดหางานให้

บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑