* * *

รับสมัครแม่บ้าน

* ผู้ที่มาสมัครทุกท่านต้องมีเอกสารบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย *

ผู้ที่มาสมัครทุกท่านต้องมีเอกสารบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย

* * *

line_button_mindhomeservice
facebook_button_bkk_maid_job
call 080-438-6591
line_button_mindhomeservice
facebook_button_bkk_maid_job
call 080-438-6591
รับสมัคร แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
line_button_mindhomeservice
facebook_button_bkk_maid_job
call 080-438-6591
Mind Home Service Decoration

อัตราเงินเดือน

ประเภทงาน เงินเดือน (บาท) OT
แม่บ้าน 13,000-15,000 500
แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 15,000-18,000 500-800
พี่เลี้ยงเด็ก 20,000-25,000 1,000-1,500
แม่บ้านกึ่งผู้ดูแลผู้สูงอายุ 15,000-18,000 500-800
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 18,000-20,000 800-1,000
Mind Home Service Decoration

สิ่งที่ต้องเตรียม

• บัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน

Mind Home Service Decoration

งานล่าสุด

Mind Home Service Decoration

การเดินทาง

34/13 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

Mind Home Service Decoration

กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อหางานกับเรา

1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
call 080-438-6591

ช่วงเวลาทำการ 8:30-17:30

บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑