Mind Home Service Decoration

ความเป็นมาและวิสัยทัศน์ของบริษัท

บริษัทจัดหาแม่บ้าน
บริษัทจัดหาแม่บ้าน

ที่ Mind Home Service เราเชื่อว่าเหนือกว่าการบริการที่ประทับใจ
คือความรับผิดชอบอย่างมุ่งมั่นที่เรามีให้แก่ลูกค้า

ปัจจุบันมีศูนย์จัดหางานมากมายเกิดขึ้นในประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งบริษัทจัดหางานมายน์โฮมเซอร์วิสจึงมีความประสงค์อยากเรียกความเชื่อมั่นในธุรกิจรูปแบบของการจัดหางานกลับคืนมาจากกลุ่มลูกค้าที่เคยเสียความรู้สึกกับลักษณะธุรกิจประเภทนี้ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้า และเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทจัดหางานว่านอกจากจะมีการอบรมบุคลากรเพื่อไปทำงานแต่ละประเภทแยกตามส่วนที่ลูกค้าต้องการแล้วนั้น บุคลากรของเรายังมีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตคนในบ้านของท่านทุกเพศและทุกวัยอีกด้วย

ปัจจุบันมีศูนย์จัดหางานมากมายเกิดขึ้นในประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งบริษัทจัดหางานมายน์โฮมเซอร์วิสจึงมีความประสงค์อยากเรียกความเชื่อมั่นในธุรกิจรูปแบบของการจัดหางานกลับคืนมาจากกลุ่มลูกค้าที่เคยเสียความรู้สึกกับลักษณะธุรกิจประเภทนี้

เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้า และเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทจัดหางานว่านอกจากจะมีการอบรมบุคลากรเพื่อไปทำงานแต่ละประเภทแยกตามส่วนที่ลูกค้าต้องการแล้วนั้น บุคลากรของเรายังมีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตคนในบ้านของท่านทุกเพศและทุกวัยอีกด้วย

Mind Home Service Logo
บริษัทจัดหาแม่บ้าน

บริษัทจัดหางาน Mind Home Service ได้ริเริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 2558

เราเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทรับส่งแม่บ้านทำความสะอาดตามบ้านในบริเวณระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตรจากรัศมีบริษัท หลังจากที่ผลตอบรับดีเกินคาด ทางผู้ก่อตั้งจึงเกิดความคิดอยากขยายธุรกิจเป็นลักษณะจัดหาแม่บ้านเต็มรูปแบบ ช่วงปีหลังจึงได้พัฒนาและจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทจัดหางานภายในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โดยส่วนตัวผู้ก่อตั้งได้มีโอกาสสัมผัสกับคนแรงงานต่างด้าวหลายสัญชาติ และได้พบว่า สัญชาติ พม่า ลาว เขมร ที่เข้ามาหางานในประเทศไทยของเรานั้น ส่วนหนึ่งมีความขยัน ตั้งใจจริง ทำงานอย่างมีความอดทนและความรับผิดชอบสูง เราจึงอยากเป็นศูนย์กลางระหว่างนายจ้างผู้เป็นคนไทย และ ลูกจ้างผู้เป็นแรงงานต่างด้าว ให้ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในลักษณะครอบครัว รวมถึงได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม ส่วนตัวนายจ้างเองก็ได้รับบุคลากรที่มีคุณภาพสมควรแก่การจ้างไว้ให้ทำงานอีกด้วย


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

| รู้จักเรา

| รู้จักเรา

| รู้จักเรา

Mind Home Service Logo
บริษัทจัดหาแม่บ้าน

บริษัทจัดหางาน Mind Home Service ได้ริเริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 2558 เราเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทรับส่งแม่บ้านทำความสะอาดตามบ้านในบริเวณระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตรจากรัศมีบริษัท หลังจากที่ผลตอบรับดีเกินคาด ทางผู้ก่อตั้งจึงเกิดความคิดอยากขยายธุรกิจเป็นลักษณะจัดหาแม่บ้านเต็มรูปแบบ ช่วงปีหลังจึงได้พัฒนาและจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทจัดหางานภายในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โดยส่วนตัวผู้ก่อตั้งได้มีโอกาสสัมผัสกับคนแรงงานต่างด้าวหลายสัญชาติ และได้พบว่า สัญชาติ พม่า ลาว เขมร ที่เข้ามาหางานในประเทศไทยของเรานั้น ส่วนหนึ่งมีความขยัน ตั้งใจจริง ทำงานอย่างมีความอดทนและความรับผิดชอบสูง เราจึงอยากเป็นศูนย์กลางระหว่างนายจ้างผู้เป็นคนไทย และ ลูกจ้างผู้เป็นแรงงานต่างด้าว ให้ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในลักษณะครอบครัว รวมถึงได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม ส่วนตัวนายจ้างเองก็ได้รับบุคลากรที่มีคุณภาพสมควรแก่การจ้างไว้ให้ทำงานอีกด้วย

ที่ Mind Home Service เราไม่สามารถการันตีในตัวบุคคลได้มากเท่ากับความรับผิดชอบที่เรามีต่อลูกค้า เพราะเรารู้ว่าการจัดหาบุคลากรที่ถูกใจให้แก่ลูกค้านั้นยากยิ่ง แต่ที่ยากและสำคัญยิ่งกว่าคงไม่ใช่เพียงบุคลากร แต่คือการรับผิดชอบหลังจากที่ได้รับค่าบริการแล้วต่างหาก ความจริงของธุรกิจนี้คือ บุคคลที่เราจัดหางานให้นั้นแม้จะผ่านการเทรนงาน และผ่านการประเมินว่ามีทักษะพร้อมเริ่มทำงานได้แล้วก็จริง แต่ทางเราไม่สามารถ เทรนไปถึงนิสัยใจคอและอุปนิสัยส่วนตัวของบุคลากรนั้นๆได้ เราคัดได้เพียง 50% อีก 50% ที่เหลือต้องไปที่หน้างานจริงจึงจะเห็นได้ชัดเจนถึงความมีประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละบุคคล ทางเราจึงมีความประสงค์อยากให้ลูกค้าติดต่อกับศูนย์เพื่อรายงานความพึงพอใจเสมอ และให้การติดตามเพื่อให้เราได้มีโอกาสช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าต่อไปตลอดจนหมดสัญญา

ที่ Mind Home Service เราไม่สามารถการันตีในตัวบุคคลได้มากเท่ากับความรับผิดชอบที่เรามีต่อลูกค้า เพราะเรารู้ว่าการจัดหาบุคลากรที่ถูกใจให้แก่ลูกค้านั้นยากยิ่ง แต่ที่ยากและสำคัญยิ่งกว่าคงไม่ใช่เพียงบุคลากร แต่คือการรับผิดชอบหลังจากที่ได้รับค่าบริการแล้วต่างหาก ความจริงของธุรกิจนี้คือ บุคคลที่เราจัดหางานให้นั้นแม้จะผ่านการเทรนงาน และผ่านการประเมินว่ามีทักษะพร้อมเริ่มทำงานได้แล้วก็จริง

แต่ทางเราไม่สามารถ เทรนไปถึงนิสัยใจคอและอุปนิสัยส่วนตัวของบุคลากรนั้นๆได้ เราคัดได้เพียง 50% อีก 50% ที่เหลือต้องไปที่หน้างานจริงจึงจะเห็นได้ชัดเจนถึงความมีประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละบุคคล ทางเราจึงมีความประสงค์อยากให้ลูกค้าติดต่อกับศูนย์เพื่อรายงานความพึงพอใจเสมอ และให้การติดตามเพื่อให้เราได้มีโอกาสช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าต่อไปตลอดจนหมดสัญญา

Mind Home Service Decoration

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะมอบให้ลูกค้าทุกท่าน คือความรับผิดชอบที่เรากล่าวถึงมาแล้วนั้นเองในข้างต้น ด้วยระบบ Replacement Email เรามีบุคลากรคอยส่ง Confirmation email ให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนเด็กหรือเด็กแม่บ้านที่ทำงานปัจจุบันขอลาออก ทันทีที่คุณลูกค้าโทรศัพท์มาแจ้งทางศูนย์ ภายใน 12 ชั่วโมงหลังแจ้งจะมี Replacement Email ส่งไปยัง Email ที่ลูกค้าให้ไว้ ณ วันทำสัญญาส่งแม่บ้านเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ให้คุณลูกค้าสบายใจในความรับผิดชอบของเรา ว่าเราจะติดตามดูแลตลอดระยะเวลาของสัญญา

บริษัทจัดหาแม่บ้าน
บริษัทจัดหาแม่บ้าน
Mind Home Service Decoration

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะมอบให้ลูกค้าทุกท่าน คือความรับผิดชอบที่เรากล่าวถึงมาแล้วนั้นเองในข้างต้น ด้วยระบบ Replacement Email เรามีบุคลากรคอยส่ง Confirmation email ให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนเด็กหรือเด็กแม่บ้านที่ทำงานปัจจุบันขอลาออก ทันทีที่คุณลูกค้าโทรศัพท์มาแจ้งทางศูนย์ ภายใน 12 ชั่วโมงหลังแจ้งจะมี Replacement Email ส่งไปยัง Email ที่ลูกค้าให้ไว้ ณ วันทำสัญญาส่งแม่บ้านเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ให้คุณลูกค้าสบายใจในความรับผิดชอบของเรา ว่าเราจะติดตามดูแลตลอดระยะเวลาของสัญญา

ทั้งนี้บริษัทของเรามีเจตนารมณ์สูงสุดคือยกระดับคุณภาพของธุรกิจการจัดหางานให้แก่คนชนชั้นแรงงาน เพื่อให้มีสวัสดิการที่คุ้มค่าแรงของตน รวมถึงพัฒนาคุณภาพของบุคลากรที่ทางเราได้จัดหางาน ให้ไปรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณรักรอบตัวของคุณด้วย ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ เพราะเราเข้าใจว่าบ้านคือความสบายใจของคุณ

Your Home is Mind Service.

รู้จักเรา
บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑