แม่บ้านเอกสารถูกต้องหรือเปล่า ??

แชร์บทความนี้

บริษัทจัดหาแม่บ้าน

แนะนำเอกสารแรงงานต่างด้าว, หาแม่บ้านคนพม่า, หาแม่บ้านคนลาว, หาแม่บ้านคนไทย

แนะนำการทำเอกสารในการจ้างแม่บ้านอย่างถูกต้อง ต้องทำอย่างไร ??

บริษัทจัดหางาน มายน์โฮมเซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทจัดหางานภายในประเทศ เด็กแรงงานต่างด้าวทีี่ทางบริษัทฯ
สามารถจัดหางานให้ได้อย่างถูกต้องนั้น ต้องมีเอกสาร Passport และ Visa ทำงานในประเทศไทย ดังนี้

  1. มี Passport อย่างน้อย 1 เล่ม (สีต่างๆ ตามด้านบน)
  2. มี Visa ประเภท NON L-A และยังไม่หมดอายุ

หลังจากนายจ้างรับแม่บ้านแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานแล้ว นายจ้างจะต้องดำเนินการ แจ้งสำนักงานจัดหางานในพื้นที่เขตของตนเอง เพื่อออกใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) จึงจะถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน 100% ค่ะ

| แม่บ้านเอกสารถูกต้องหรือเปล่า ??

แนะนำเอกสารแรงงานต่างด้าว, หาแม่บ้านคนพม่า, หาแม่บ้านคนลาว, หาแม่บ้านคนไทย

หลังจากที่รับตัวแม่บ้านแล้วต้องดำเนินการอย่างไรต่อ ???

1. นายจ้างต้องทำการแจ้งจัดหางานในพื้นที่เขตของตนเอง นายจ้างต้องนำเอกสาร สำคัญของตน พร้อมทั้งสำเนาสถานที่ทำงานที่ต้องการให้ลูกจ้างเข้าทำงานเพื่อนำไป ที่สำนักงานจัดหางาน เพื่อออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้าทำงาน บ้านนายจ้าง
2. หากลูกจ้างคนดังกล่าวเคยมีนายจ้างอยู่ก่อนแล้ว ต้องแจ้งย้ายปลายทางก่อน ขอใบอนุญาตทำงานกับนายจ้างปัจจุบัน

แค่นี้ คุณลูกค้าก็มีลูกจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานแล้วค่ะ ^^

Admin MHS


แชร์บทความนี้
Recent Posts
บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑