| แม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ

แม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ

แม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ คนดูแลผู้ป่วย คนเฝ้าผู้ป่วย ทุกคนมีประสบการณ์ขั้นต่ำอย่างน้อย 2 ปี และผ่านการฝึกอบรมแม่บ้านและงานวิธีการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยอย่างครบถ้วน โดยมีค่าบริการในการจัดหาแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ 5,000 บาทต่อปีเท่านั้น

ค่าบริการทำสัญญา
5,000
บาท

ความรับผิดชอบของเรา

 • สัญญาระยะเวลา 1 ปี รับประกันเปลี่ยนคนให้อีก 3 คนโดยไม่รวมคนแรก
 • การแจ้งเปลี่ยนแม่บ้านคนใหม่จะต้องแจ้งทางบริษัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ เพื่อที่ทางบริษัทฯจะคัดโปรไฟล์ที่เหมาะให้กับทางลูกค้าสัมภาษณ์
 • ในกรณีที่แม่บ้านออกเลยโดยไม่รอคนไปแทนจะไม่ได้รับค่าแรงที่ทำงานมาระหว่างเดือน
 • ในกรณีที่แม่บ้านขโมยทรัพย์สินของลูกค้าทางบริษัทฯจะรับผิดชอบให้ตามจริงแต่ไม่เกิน วงเงิน 10000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

คุณสมบัติ

 • เงินเดือนแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15000 บาท
 • แม่บ้านมีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9 วัน (คนต่างด้าว)หรือ 13 วัน (คนไทย)
 • มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย 3 ปี
 • นอนห้องเดียวกับผู้สูงอายุได้
 • ดูแลผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เช่นสามารถเดินได้ และทานอาหารได้เอง
 • ทำความสะอาดบ้านทั่วไป/ซัก-รีดเสื้อผ้า/เตรียมอาหารให้ผู้สูงอายุ/ดูแลสุขอนามัยให้ผู้สูงอายุ/วัดไข้-วัดความดัน/จัดยาให้ตามหมอสั่ง/พูดคุยกับผู้สูงอายุเพื่อให้คลายเหงา
 • ได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม

หลักสูตรการอบรม

คำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรม คำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรม คำอธิบายการอบรม

Mind Home Service Decoration

ตัวอย่างแม่บ้านของเรา

ที่ทางเราได้จัดหางานให้

บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑