0

การวัด และ ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาของเด็กที่ได้รับการดูแลจากศูนย์พี่เลี้ยงเด็ก

พัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยที่พี่เลี้ยงจากศูนย์พี่เลี้ยงเด็กควรใส่ใจ ปัจจุบันการเลี้ยงดูของเด็กนั้นอาจะเป็นเรื่องยาก [...]