0

ทำอย่างไงไม่ให้ลูกน้อยติดพี่เลี้ยงเด็ก

เทคนิคง่ายๆไม่ให้ลูกน้อยติดพี่เลี้ยงเด็กมากเกินไป        คุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ คนอาจมีความจำเป็นต้องหาพี่เลี้ยงเด็กในยามออกไปทำงานนอกบ้าน [...]

0

ข้อควรพิจารณาข้อดีข้อเสียของแม่บ้านแต่ละช่วงอายุ

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละปัจจัยตามกลุ่มอายุของแม่บ้าน หลาย ๆ คนที่มีบ้านพื้นที่เยอะ คงรู้สึกเหนื่อยที่ต้องทำความสะอาด หากมีแม่บ้านก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของท่านได้ [...]