0

ทำไมบริษัทจัดหาแม่บ้านต้อง Training แม่บ้านก่อนส่งไปบ้านลูกค้า

บริษัทจัดหาแม่บ้าน Mindhome Service มีบริการอะไรบ้าง ปัจจุบันเทรนด์การจ้างแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก หรือแม่บ้านที่ดูแลผู้สูงอายุได้ด้วย เริ่มกลับมาเป็นที่ต้องการอย่างหนัก [...]