0

ความสำคัญของการมีแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว

การหาแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุนั้นไม่ควรมองข้ามความสำคัญ ปัญหาสังคมในปัจจุบันนั้นคืออัตราการเกิดที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จึงบอกได้เลยว่าตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ [...]