ตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็กจำเป็นหรือไม่

แชร์บทความนี้

อย่ามองข้ามสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก

เด็กถือเป็นวัยที่ร่างกายกำลังสร้างภูมิคุ้มกันทำให้หลายครอบครัวระมัดระวังการความสะอาดของเด็กเป็นพิเศษ ซึ่งนอกจากเชื้อโรคในสิ่งของรอบตัวที่อาจทำให้เกิดสิ่งสกปรกเข้าสู่ร่างกายและยังมีโรคต่างๆที่สามารถติดต่อได้จากคนสู่คน เช่น อาการป่วยจากหวัด การไอจาม โรคติดต่อจากสารคัดหลั่งเช่นน้ำลายที่ติดจากการใช้สิ่งของร่วมกัน จากการจูบหอม หรือการใช้แก้วน้ำ-ช้อนชามร่วมเด็ก ที่ผู้ใหญ่หลายคนมักมองข้ามทั้งๆ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัว

ต้องยอมรับว่าคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ เป็นคุณพ่อคุณแม่มนุษย์ทำงาน เพราะสภาพสังคมในปัจจุบันทำให้หลายๆคนต้องออกไปทำงานหรือดูแลธุรกิจด้วยตนเองทำให้ไม่มีเวลาส่วนตัว โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกในทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงวัยเข้าโรงเรียนที่จำเป็นต้องดูแลลูกน้อยของท่านอย่างใกล้ชิด ทั้งการดูแลในเรื่องชีวิตประจำวันหรือส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก และความสะอาดของร่างกาย ทำให้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่หันมาจ้างพี่เลี้ยงเด็กเพื่อคอยแบ่งเบาภาระของคุณในยามที่ไม่ว่างหรือต้องออกไปทำงาน

การจ้างพี่เลี้ยงเด็กนอกจากจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลเด็กแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่าง คือความสะอาดทั้งร่างกายและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับลูกน้อยของเรา เนื่องจากผู้ช่วยคนสำคัญคนนี้ คือผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กรองจากคุณพ่อคุณแม่จึงต้องเป็นผู้ที่รักษาความสะอาดทั้งร่างกายของตัวเองและดูแลความสะอาดของเด็ก ดังนั้นก่อนจ้างพี่เลี้ยงสักคนมาดูแลลูกของท่าน จึงควรที่จะได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายก่อน ใกล้ชิดกับเด็ก เพื่อความปลอดภัยในเรื่องของโรคติดต่อต่างๆที่มาจากบุคคลใกล้ชิด วันนี้ทางมายน์โฮมเซอร์วิสจึงขออธิบายการตรวจสุขภาพโรคติดต่อให้คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะจ้างพี่เลี้ยงเด็กควรศึกษาก่อนรับพี่เลี้ยงเข้าทำงานดูแลลูกของท่านค่ะ

พี่เลี้ยงเด็กในปัจจุบันมีอยู่หลายแบบหลายสัญชาติ ทั้งพี่เลี้ยงเด็กที่เป็นคนไทยและแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานภายในประเทศซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้พี่เลี้ยงชาวต่างชาติมีอยู่เยอะในไทย ทั้งนี้การตรวจสุขภาพจึงเป็นเรื่องจำเป็นเพราะเรามิอาจทราบได้ว่า บุคคลที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กลูกของท่านนั้น ก่อนหน้านี้ได้ผ่านการเดินทางหรือการใช้ชีวิตมาอย่างไร อาจเดินทางหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ หรืออพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ระมัดระวังในเรื่องของความสะอาด ซึ่งการตรวจสุขภาพมีอยู่หลายแบบ ซึ่งโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศได้มีโปรแกรมตรวจสุขภาพแยกไว้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการว่าต้องการตรวจสุขภาพเพื่อประโยชน์ด้านใดเป็นพิเศษ

ปกติแล้วพี่เลี้ยงเด็กควรตรวจสุขภาพเบื้องต้นทั่วไปเช่น การตรวจวัดความดัน ตรวจปัสสาวะ อุจจาระ การเอ็กซ์เรย์ปอด หรือตรวจอวัยวะภายในต่างๆที่จำเป็นต้องตรวจเบื้องต้นอยู่แล้ว และอีกหนึ่งโปรแกรมการตรวจโรคพี่เลี้ยงคือโปรแกรมโรคติดต่อจากคนสู่คน เช่น โรคซิฟิลิส โรคเอดส์ โรคเท้าช้าง โรคเริม วัณโรค หรือโรคที่ติดต่อจากการใช้สิ่งของร่วมกันอย่างโรคไวรัสตับอักเสบบี ปากเปื่อยมือเปื่อย ซึ่งตามโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านตรวจสุขภาพจะให้คำแนะนำในเรื่องนี้ได้หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่กำลังจะจ้างพี่เลี้ยงเด็กและมองหาการตรวจโรคที่กล่าวไปเบื้องต้นสามารถติดต่อโรคพยาบาลใกล้บ้านของท่านได้เลยให้เรา Mind Home Service ที่จัดหาแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านดูแลผู้สูงอายุ แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยง แม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ ทำความสะอาดตามบ้าน รวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรที่ทางเราจัดหาไปให้ ให้รับผิดชอบต่อสิ่งที่ลูกค้ารัก ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ เพราะเราเข้าใจว่าบ้านคือความสบายใจของลูกค้าทุกคน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://mindhomeservice.com
โทร. 062-635-7387 , 080-438-6591
Line@: @MindHomeService
Facebook: MindHomeService
E-mail: [email protected]


แชร์บทความนี้
Recent Posts
บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑