ข้อควรพิจารณาข้อดีข้อเสียของแม่บ้านแต่ละช่วงอายุ

แชร์บทความนี้

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละปัจจัยตามกลุ่มอายุของแม่บ้าน

หลาย ๆ คนที่มีบ้านพื้นที่เยอะ คงรู้สึกเหนื่อยที่ต้องทำความสะอาด หากมีแม่บ้านก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของท่านได้ ทำให้ท่านมีสมาธิในการทำงานและสามารถดูแลครอบครัวได้เต็มที่ หากใครอยากจ้างแม่บ้านไว้ทำความสะอาดบ้านของตนเอง ก็ควรจะจ้างผ่านบริษัทจัดหาแม่บ้าน เพราะจะช่วยสกรีนแม่บ้านเบื้องต้นให้แก่เรา

ก่อนตัดสินใจจ้างแม่บ้านอายุน้อยหรือมากดี ควรจะพิจารณาจึงหลาย ๆ องค์ประกอบ

ในที่นี้จะขอเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละปัจจัยตามกลุ่มอายุของแม่บ้าน 2 ช่วงอายุ คือ กลุ่มแม่บ้านอายุน้อยไม่เกิน 45 ปี และกลุ่มบ้านอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป ดังต่อไปนี้

1. ค่าจ้างหรือเงินเดือน
แม่บ้านส่วนใหญ่ที่มีอายุน้อยไม่เกิน 45 ปี มักจะได้ค่าจ้างหรือเงินเดือนมากกว่าแม่บ้านที่มีอายุมากตามประสบการณ์ เจ้าของบ้านบางคนอาจจะจ้างแม่บ้านอายุน้อยจากศูนย์จัดหาแม่บ้านที่เงินเดือนไม่สูง แต่ทำความสะอาดบ้านได้มาดูแลบ้านตน เพราะจะได้ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบ้านที่สูงเกินไป ทำให้เจ้าของบ้านสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น

2. ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงาน
แม่บ้านส่วนใหญ่ที่มีอายุน้อยไม่เกิน 45 ปีประสบการณ์ไม่มากหรือประสบการณ์น้อยจะมีค่าจ้างหรือเงินเดือนที่ไม่สูงเกินไป ซึ่งลูกค้าสามารถหาแม่บ้านผ่านบริษัทจัดหาแม่บ้านแถวละแวกบ้านได้ หากบ้านของท่านมีเนื้อที่ในบ้านไม่มา และไม่มีพื้นที่ซับซ้อนในการทำความสะอาดมากจนเกินไป การจ้างแม่บ้านประสบการณ์น้อยก็เป็นทางเลือกที่ดี เพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ทำให้คุณมีเงินออมเพิ่มมากขึ้น และคุณสามารถจ้างแม่บ้านไปได้นานในกรณีที่แม่บ้านคนนั้นทำงานดีและมีความประพฤติดี

3. ไหวพริบปฏิภาณ
กลุ่มแม่บ้านที่อายุมากกว่า 45 ปีจะมีประสบการณ์ในการทำความสะอาดบ้านที่มากกว่ากลุ่มแม่บ้านที่อายุน้อยกว่า 45 ปีโดยพวกเขาจะมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที เช่น วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่บ้านลูกค้าหมด แม่บ้านอาจทำการจัดหาหรือซื้อมาใหม่ได้ทันทีทันใด หรือในกรณีที่มีคนแปลกหน้าแอบมาจ้อง ๆ มอง ๆ หน้าบ้านลูกค้า แม่บ้านอาจตัดสินใจที่ทำการโทรหาพนักงานรักษาความปลอดภัยทันทีทันใด เพื่อป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายที่ไม่คาดฝันซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ หรือถ้าพบเด็กหรือคนชราภายในบ้านเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดอาการเจ็บป่วยร้ายแรงอย่างฉุกเฉิก ก็จะสามารถรีบโทรเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยได้ทันท่วงที

แม่บ้านที่มีประสบการณ์และมีอายุมากกว่า 45 ปีจะมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้มากกว่าแม่บ้านที่มีอายุน้อยกว่า 45 ปี โดยไม่ต้องปรึกษาเจ้าของบ้านหรือบริษัทจัดหาแม่บ้าน

4. ความอดทนในงาน
ส่วนใหญ่กลุ่มแม่บ้านที่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป มีความอดทนมากกว่าแม่บ้านที่มีอายุน้อยกว่า 45 ปี ทั้งในเรื่องของความอดทนต่อการทำงานหนัก ความอดทนต่อแรงกดดันของเจ้าของบ้านที่ต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของบ้านเป็นอย่างมาก ต้องอดทนต่อการดูแลเด็กหรือคนชราภายในบ้านของลูกค้า และบางครั้งก็ต้องอดทนต่อการทำงานเกินเวลางานปกติหรือทำงานเกินหน้าที่ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
โดยส่วนใหญ่แม่บ้านที่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป จะมีความอดทนและรับมือกับแรงกดดันในเรื่องต่าง ๆ ที่เข้ามาได้ดีกว่า

5. ความไว้ใจ
ส่วนใหญ่เจ้าของบ้านจะมีความไว้วางใจแม่บ้านที่อายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป เพราะส่วนใหญ่มีวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบ ความใส่ใจ และความตรงต่อเวลาที่มีมากกว่าแม่บ้านที่อายุน้อยกว่า 45 ปี ถึงไม่น่าแปลกใจที่แม่บ้านที่อายุมากจะได้รับการจ้างงานมากกว่า และสามารถทำงานอยู่กับเจ้าของบ้านไปได้นาน

6. ความระมัดระวังในการทำความสะอาดสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ
ส่วนใหญ่ผู้ที่ทำอาชีพแม่บ้าน นอกจากต้องทำความสะอาดบ้านให้สะอาดหมดจดแล้ว ต้องคอยระมัดระวังข้าวของเครื่องใช้ไม่ให้เสียหายในระหว่างที่ทำความสะอาดด้วย เช่น ควรจะนำของที่ตกแต่งง่ายออกไปจากบริเวณที่ต้องทำความสะอาดก่อนเริ่มลงมือทำความสะอาด เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ เพราะถ้าหากแม่บ้านประมาททำของใช้ของลูกเค้าหรือเจ้าของบ้านเสียหายก็ต้องชดใช้เงิน ซึ่งอาจจะไม่คุ้มกับค่าจ้างที่ได้รับ ส่วนใหญ่แม่บ้านที่อายุมากกว่า 45 ปี จะมีความใส่ใจและระมัดระวังในการดูแลของใช้ เครื่องใช้ต่าง ๆ ของลูกค้าได้ดีกว่า

7. ทำธุระหรือฝากซื้อของ
บางครั้งเจ้าของบ้านอาจมีความจำเป็นต้องฝากแม่บ้านไปทำธุระหรือซื้อของในบริเวณใกล้ ๆ ก็ได้ เพราะฉะนั้นแม่บ้านจึงไม่ควรมีความคิดว่าต้องทำแค่งานบ้านอย่างเดียวเท่านั้น ในกรณีที่เจ้าของบ้านอาจไม่สะดวกหรือไม่มีเวลาไปทำธุระนอกบ้าง อาจจะไหว้วานให้แม่บ้านออกไปทำธุระข้างนอกบ้านแทนก็ได้

ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่แม่บ้านที่อายุเกิน 45 ปีขึ้นไป จะคล่องแคล่วและมีประสบการณ์ในการออกไปข้างนอกหรือทำสิ่งต่าง ๆ มากกว่าแม่บ้านที่อายุน้อย
การคัดเลือกช่วงอายุของแม่บ้านก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาตามลักษณะงานที่ยืดหยุ่นและความต้องการของผู้จ้าง ซึ่งการได้แม่บ้านที่รู้ใจและเป็นคนดีเป็นสิ่งที่นายจ้างต้องการเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่ต้องกังวลกับแม่บ้านใหม่ว่าจะดูแลบ้านไม่ดีและต้องระแวงกับการโจรกรรม

หากสนใจจ้างแม่บ้านผู้มีประสบการณ์ จิตใจดี ติดต่อ Mind Home Service บริษัทหาแม่บ้าน ที่คัดสรรแม่บ้านที่ประสบการณ์สูงและซื่อสัตย์ ไว้คอยดูแลบ้านท่านอย่างดี

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://mindhomeservice.com
โทร. 062-635-7387 , 080-438-6591
Line@: @MindHomeService
Facebook: MindHomeService
E-mail: [email protected]


แชร์บทความนี้
Recent Posts
บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑