ถ้าคุณกำลังหาแม่บ้านอยู่ มาดูกัน!ว่าต้องรู้อะไรบ้าง

แชร์บทความนี้

จะหาแม่บ้านให้ได้ตรงใจ ต้องใส่ใจสิ่งเหล่านี้!

ในแต่ละบ้าน ย่อมต้องดูแลบ้านเรือนและห้องหับให้สะอาดตา และเป็นระเบียบอยู่เสมอ หากสมาชิกในบ้านไม่ได้เป็นคนทำงานสะอาดด้วยตนเอง ไม่มีเวลาในการทำ หรือไม่ชอบทำงานบ้าน การหาแม่บ้าน ย่อมเป็นการแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี หากแบ่งตามความจำเป็นในการว่าจ้าง จะสามารถแบ่งแม่บ้านได้ 2 ประเภท คือ แม่บ้านอยู่ประจำ และแม่บ้านรายวัน

แม่บ้านอยู่ประจำ คือ แม่บ้านที่เข้าพักและทำงานในสถานที่เดียวกันกับลูกค้า หรือลูกค้ามีที่พักให้ในละแวกใกล้เคียงกับสถานที่ที่แม่บ้านต้องทำงาน

แม่บ้านรายวัน คือ แม่บ้านที่ได้รับการว่าจ้างเป็นครั้งๆ ไป ซึ่งส่วนใหญ่จะจ้างเป็นรายวัน เช่น แม่บ้านคอนโด เหมาะกับคนที่มีเวลาดูแลบ้านเบื้องต้นด้วยตนเอง หรือเป็นการทำความสะอาดในกรณีพิเศษ เช่น การจัดบ้านครั้งใหญ่ การย้ายบ้าน หรือเป็นการทดลองก่อนจ้างเป็นแม่บ้านประจำ

หาแม่บ้านสักคน ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านอยู่ประจำหรือแม่บ้านรายวัน ควรรู้อะไรบ้าง

 • ปริมาณงาน โดยดูได้จากจำนวนสมาชิกในบ้าน จำนวนข้าวของภายในบ้าน ขนาดของที่พักอาศัย พฤติกรรมของสมาชิกในบ้านที่ส่งผลต่อความสะอาดหรือความรกของบ้าน ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจว่าจะหาแม่บ้านแบบอยู่ประจำหรือแม่บ้านรายวัน
 • ขอบเขตงาน และรายละเอียดในการทำงาน เช่น วันและเวลาในการเข้างาน สิ่งใดต้องทำบ่อยๆ สิ่งใดต้องใส่ใจเป็นพิเศษ สิ่งใดที่เจ้าของบ้านจะเป็นคนจัดการเอง
 • ความต้องการอื่นๆ เพิ่มเติม บางครอบครัวมีคนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ต้องดูแลเด็กเล็กในขณะที่พ่อแม่ต้องไปทำงานหรือทำธุรกิจ หรือมีปู่ย่าตายาย ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลในการทานอาหาร กินยา ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหว ซึ่งผู้ว่าจ้างอาจไม่ได้ต้องการหาแม่บ้านเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องเป็นแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก หรือแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ
 • ราคา หลังจากทราบปริมาณงาน จนตัดสินใจได้ว่าควรหาแม่บ้านแบบประจำ หรือแม่บ้านรายวันแล้ว ควรตรวจสอบราคาว่าสมเหตุสมผลหรือไม่กับปริมาณงาน ขอบเขตงาน เวลาในการทำงาน รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาด เช่น อุปกรณ์ในการทำความสะอาด น้ำยาต่างๆ ใครเป็นคนเตรียมหรือจัดหามา ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายตรงนี้หรือไม่ เพราะราคานับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการพิจารณาความคุ้มค่า ค่าเดินทางในกรณีที่เป็นแม่บ้านรายวันรวมในค่าจ้างแล้วหรือไม่ ค่าล่วงเวลา (โอที) คิดอย่างไร เท่าไหร่
 • สวัสดิการที่ต้องมีให้แก่แม่บ้าน เช่น ที่พัก อาหาร วันหยุด การลาต่างๆ ซึ่งผู้ที่ต้องต้องการแม่บ้านอยู่ประจำมักต้องพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับเปรียบเทียบ คำนวณ และเตรียมพร้อมในการจัดหาสิ่งต่างๆ
 • ประวัติของแม่บ้าน นับเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งในชีวิต ทรัพย์สิน ความไว้วางใจ และความสบายใจในการจ้างงาน รวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม สิ่งเสพติด โรคภัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการทำงานหรือกระทบต่อนายจ้าง ด้วยสถานการณ์ทั่วโลกในปัจจุบันซึ่งมีโรคโควิดระบาด การหาแม่บ้านจึงต้องเลือกแม่บ้านที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดอย่างน้อย 2 เข็ม
 • คุณภาพและมาตรฐานในการทำงานของแม่บ้าน การหาแม่บ้านมาทำงานสักคน ย่อมต้องการแม่บ้านที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานแม่บ้าน ผ่านการอบรมมาก่อน เป็นคนทำงานเป็น เก็บงานครบ สะอาดเป็นระเบียบ หากไม่ต้องสอนงานยิ่งดี นายจ้างจะได้ไม่ต้องลงมาสอนด้วยตนเอง
 • การประกัน การชดเชย การสับเปลี่ยนแม่บ้าน ในกรณีที่แม่บ้านทำข้าวของในบ้านเสียหาย แม่บ้านป่วย ลา หายไป หรือลาออก มีการประกันความเสียหายหรือการชดเชยอย่างไร รวมถึงการหาแม่บ้านมาแทนที่ในวันนั้น เดือนนั้น เพราะบางบ้านจำต้องมีแม่บ้านไว้ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านอยู่ตลอด
 • การสัมภาษณ์ การดูนิสัยใจคอ ทัศนคติ ความเข้ากันได้ โดยเฉพาะแม่บ้านอยู่ประจำซึ่งต้องมาทำงานหลายวันต่อสัปดาห์หรืออยู่ร่วมกัน การสัมภาษณ์นับเป็นกระบวนการหนึ่งในการคัดกรองแม่บ้าน
 • การทดลองงาน การทำงานเป็นพนักงานประจำ ย่อมมีการทดลองงาน การหาแม่บ้านก็เช่นกัน บางคนอาจใช้วิธีลองจ้างแม่บ้านรายวันก่อน หากถูกใจค่อยติดต่อให้มาเป็นแม่บ้านอยู่ประจำ ส่วนบางคนอาจใช้บริษัทจัดหาแม่บ้าน ซึ่งมีบริการสับเปลี่ยนแม่บ้านให้หากลูกค้าต้องการเปลี่ยน
 • สิ่งที่ต้องรู้เพิ่มเติมในกรณีหาแม่บ้านต่างด้าว ได้แก่ แม่บ้านที่เป็นชาวต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงาน ซึ่งการขอใบอนุญาตได้บุคคลนั่นต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น เป็นโรคร้ายแรง เป็นคนวิกลจริต ฯลฯ แม่บ้านต่างด้าวต้องพกใบอนุญาตติดตัว เพราะเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบได้ ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว

จากสิ่งที่ควรรู้ข้างต้น พบว่าการหาแม่บ้านสักคน ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านรายวันหรือแม่บ้านอยู่ประจำ ล้วนมีสิ่งที่ควรรู้ หรือต้องรู้มากมาย ต้องใช้เวลาในการหา คัดเลือก และตรวจสอบไม่น้อย ซึ่งผู้ว่าจ้างบางคนอาจไม่มีเวลา หรือไม่สามารถหาแม่บ้านที่สามารถไว้วางใจได้ การใช้บริการบริษัทจัดหาแม่บ้าน นับว่าช่วยอำนวยความสะดวกสบายและช่วยประหยัดเวลาในการหาแม่บ้านได้เป็นอย่างดี

บริษัทจัดหาแม่บ้าน Mind Home Service เข้าใจความต้องการและความจำเป็นของลูกค้าที่มองหาแม่บ้าน เรามีการคัดกรองประวัติของแม่บ้าน การตรวจสอบและคัดเลือกแม่บ้านที่มีเอกสารและใบอนุญาตถูกต้องในการทำงานในไทย มีการซักประวัติรวมถึงการตรวจประวัติอาชญากรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับแม่บ้านที่มีคุณภาพ เราจะมีการเทรนงานให้แก่แม่บ้าน รวมถึงอัดวิดิโอคลิปแม่บ้าน คอยประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและแม่บ้าน รวมถึงการติดตามผลการทำงาน พร้อมเปลี่ยนแม่บ้านให้ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแม่บ้าน หากคุณกำลังมองหา แม่บ้านประจำ แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ สามารถติดต่อ บริษัทจัดหาแม่บ้าน Mind Home Service เรายินดีให้คำปรึกษาและจัดหาแม่บ้านให้แก่คุณ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://mindhomeservice.com
โทร. 062-635-7387 , 080-438-6591
Line@: @MindHomeService
Facebook: MindHomeService
E-mail: [email protected]

 


แชร์บทความนี้
Recent Posts
บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑