เบอร์ฉุกเฉินที่ควรจดไว้ หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

แชร์บทความนี้

เบอร์ฉุกเฉินที่ควรจดไว้ หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

เหตุด่วน เหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งเกิดขึ้นกับเราและคนใกล้ตัว ฉะนั้นทุกคนครัวจำเป็นต้องมีเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเอาไว้ใช้โทรของหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ เรารวบรวมเบอร์โทรฉุกเฉินต่างๆให้ทุกคนเก็บเผื่อเอาไว้ใช้ในเวลาจำเป็นกันค่ะ

 • แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด                    โทร. 191
 • ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
 • หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม.                             โทร.1554
 • ตำรวจทางหลวง                                         โทร.1193
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชม.                      โทร.0-2751-0951-3
 • สายด่วนกรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน้ำ         โทร. 1199
 • แจ้งอัคคีภัย-สัตว์เข้าบ้าน                           โทร. 199
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ             โทร. 1669
 • กองปราบปราม                                           โทร. 1195
 • การไฟฟ้านครหลวง                                    โทร. 1130
 • การประปานครหลวง                                   โทร. 1125

สำหรับเบอร์สายด่วนเหล่านี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ควรพกติดตัวไว้เสมอ เพราะทันทีที่เราต้องการขอ

ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จะได้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที


แชร์บทความนี้
Recent Posts
บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑