0

หาพี่เลี้ยงเด็กเองยุ่งยากหรือไม่

อยากได้พี่เลี้ยงสักคนจะหาเองหรือให้บริษัทหาให้ดี        จากสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ และภาระหน้าที่ต่างๆ ทำให้บางครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ส่งผลให้การเลือกพี่เลี้ยง หรือ [...]