ทิปส์เมื่อแม่บ้านที่บริษัทจัดหาแม่บ้านส่งมาเกิดปัญหานายจ้างควรทำอย่างไร

แชร์บทความนี้

วิธีรับมือและจัดการกับแม่บ้านเมื่อเกิดปัญหา

อาจจะมีหลายคนที่มีกำลังคิดจะจ้างแม่บ้านหรือจ้างพี่เลี้ยงเด็กจากบริษัทจัดหาแม่บ้านไปแล้ว แต่ประสบกับปัญหาแม่บ้าน ที่จ้างมามีเวลาทำงานบ้านไม่เต็มที่ เนื่องจากติดธุระส่วนตัว เรามาดูวิธีการแก้ปัญหากันเลยค่ะ

1. แจ้งขอเปลี่ยนตัวแม่บ้าน

หากคุณจ้างแม่บ้านแล้วเกิดปัญหาปวดหัวขึ้นมา เช่น แม่บ้านทำความสะอาดบ้านไม่สะอาด หรือ แม่บ้านไม่มาทำงานตามเวลาที่ตกลงกันเนื่องจากปัญหาส่วนตัวต่าง ๆ จนคุณรู้สึกอยากเปลี่ยนแม่บ้าน คุณสามารถติดต่อกลับบริษัทจัดหาแม่บ้านให้เปลี่ยนแม่บ้านคนใหม่ที่มีคุณสมบัติที่คุณต้องการได้ โดยไม่จำเป็นต้องทนกับสิ่งที่รำคาญใจอีกต่อไป

วิธีการแก้ไขของบริษัทจัดหาแม่บ้าน :

ผู้บริหารของบริษัทจัดหาแม่บ้านจำเป็นต้องมีการตรวจสอบการทำงานของแม่บ้านเป็นประจำจากลูกค้าเป็นประจำหรือแอบไปดูการทำงานของแม่บ้านโดยไม่ให้แม่บ้านรู้ตัว เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของการทำความสะอาดนั้นได้มาตรฐานระดับสูงของบริษัท

นอกจากนี้ควรมีระบบบันทึกข้อมูลในการส่งแม่บ้านไปประจำบ้าน ควรมีการบันทึกส่งแม่บ้านคนไหนไปประจำบ้านไหน โดยมีการบันทึกชื่อ นามสกุลแม่บ้าน และที่อยู่ รวมถึงชื่อของลูกค้าไว้ในระบบ เผื่อในกรณีแม่บ้านที่ส่งไปมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพหรือในเรื่องส่วนตัว บริษัทควรดำเนินการจัดหาแม่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีให้ลูกค้าได้ทันที

2. แจ้งกลับบริษัทจัดหาแม่บ้านให้ฝึกอบรมแม่บ้านใหม่อีกครั้ง

ในกรณีที่แม่บ้านทำความสะอาดบ้านไม่เรียบร้อยแม้จะมีการแนะนำหรือเตือนหลายรอบแล้ว ผู้จ้างควรติดต่อกลับหาบริษัทเพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงนี้ หากแม่บ้านเป็นคนขยัน ตรงต่อเวลา ทางนายจ้างอาจจะให้โอกาสโดยส่งกลับไปที่บริษัทเพื่อให้ฝึกอบรมใหม่ หรือในกรณีที่แม่บ้านประพฤติตนไม่ดีและทำความสะอาดบ้านไม่เรียบร้อย อาจจะแจ้งกลับให้เปลี่ยนตัวแม่บ้านคนใหม่ที่มีประสบการณ์มากกว่านี้มาก็ได้ และในกรณีคุณสื่อสารกับแม่บ้านไม่เข้าใจ อาจจะแจ้งกลับไปบริษัทเพื่อให้อบรมแม่บ้านใหม่อีกครั้ง

วิธีการแก้ไขของบริษัทจัดหาแม่บ้าน :

บริษัทจัดหาแม่บ้านควรพัฒนาโปรแกรมการทำความสะอาดที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อฝึกอบรมและจัดเตรียมพนักงานของเราในการทำความสะอาดบ้านอย่างเหมาะสม โดยควรมีระบบขั้นตอนเฉพาะที่ต้องปฏิบัติตามตามประเภทของสถานที่ที่กำลังทำความสะอาด และแม้กระทั่งขั้นตอนในการทำความสะอาดพื้นที่เฉพาะในอาคารแต่ละประเภท

3.ติดต่อกับผู้จัดการบริษัทจัดหาแม่บ้านโดยตรงเมื่อมีปัญหาเรื่องแม่บ้าน

หากคุณจ้างแม่บ้านจากบริษัททำความสะอาด เมื่อคุณต้องการร้องเรียนพฤติกรรมของแม่บ้านในการทำความสะอาดบ้านที่ทำให้คุณไม่พึงพอใจหรือปัญหาส่วนตัวของแม่บ้านที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน คุณควรติดต่อกับผู้จัดการของบริษัทจัดหาแม่บ้านโดยตรง เพราะผู้จัดการจะเป็นคนตัดสินใจที่ส่งผลต่อคุณภาพและประเภทของบริการที่คุณจะได้รับจากแม่บ้าน ผู้จัดการในพื้นที่จะมีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจที่จำกัด และการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงบริการเพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า

วิธีการแก้ไขของบริษัทจัดหาแม่บ้าน :

บริษัทจัดหาแม่บ้านต้องรีบจัดการและแก้ไขปัญหาของลูกค้าให้อย่างรวดเร็ว และทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด

| ทิปส์เมื่อแม่บ้านที่บริษัทจัดหาแม่บ้านส่งมาเกิดปัญหานายจ้างควรทำอย่างไร สอบถามข้อมูล

4. ให้ฟีดแบคกลับบริษัทจัดหาแม่บ้านเมื่อแม่บ้านทำความสะอาดไม่ทั่วถึง

บริษัทจัดหาแม่บ้านบางแห่งส่งทีมงานใหญ่มาทำความสะอาดอาจทำได้ไม่ทั่วถึง เพราะเร่งรีบเกินไป อาจจะแบ่งงานกันพลาดจนทำให้ลืมทำความสะอาดบางจุดที่ยากจะเข้าถึง เมื่อลูกค้าพบจุดที่แม่บ้านทำความสะอาดไม่ทั่วถึง ก็ควรรีบแจ้งไปที่ศูนย์บริการของบริษัทจัดหาแม่บ้านทันที โดยการถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน

วิธีการแก้ไขของบริษัทจัดหาแม่บ้าน :

ทีมแม่บ้านอาจจะรู้สึกกดดันที่จะต้องทำความสะอาดบ้านหลายหลังภายในหนึ่งวัน จึงทำให้พนักงานลืมทำความสะอาดไปหลายจุด ผู้จัดการหรือเจ้าของบริษัทจัดหาแม่บ้านต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้พนักงานทำงานเร่งรีบและประมาทเลินเล่อ อาจจะมอบหมายทีมงานแม่บ้านชุดเล็ก ที่มีพนักงานเพียงหนึ่งหรือสองคนทำความสะอาดบ้านในแต่ละแห่ง เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วลูกค้าคาดหวังให้ทำความสะอาดอย่างหมดจด ทีมงานเพียงคนหรือสองคนจะช่วยทำความสะอาดได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

5. แจ้งกลับบริษัทจัดหาแม่บ้านเมื่อแม่บ้านมีอาการบาดเจ็บในระหว่างทำความสะอาดที่บ้าน

เมื่อแม่บ้านประสบอุบัติเหตุในระหว่างทำความสะอาดที่บ้านของคุณ ในกรณีที่แม่บ้านไม่สามารถทำความสะอาดต่อได้ ก็ให้คุณติดต่อไปที่บริษัท เพื่อให้หาแม่บ้านมาทำแทน และให้แม่บ้านที่ได้รับบาดเจ็บไปหาหมอโดยใช้ประกันสังคมหรือประกันสุขภาพที่บริษัทจัดหาแม่บ้านทำไว้ให้

วิธีการแก้ไขของบริษัทจัดหาแม่บ้าน :

ในกรณีที่แม่บ้านได้รับบาดเจ็บในขณะทำความสะอาด เมื่อลูกค้าแจ้งกลับไปที่บริษัท บริษัทจัดหาแม่บ้านควรรีบดำเนินการส่งแม่บ้านคนใหม่ไปทำแทนโดยเร็ว

บริษัทควรทำประกันสังคมหรือประกันสุขภาพให้แม่บ้านที่ถูกคัดเลือกให้เข้ามาทำงานที่บริษัท เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายของลูกจ้าง เนื่องจากต้องมีการเดินทางและไปทำความสะอาดบ้านลูกค้าหลายราย

เมื่อทราบวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อแม่บ้านจากบริษัทจัดหาแม่บ้านทำงานได้ไม่ดีตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้หรือมีปัญหาส่วนตัวกันแล้ว ใครอยากหาแม่บ้านดี ๆ ไว้ผ่อนแรงจากการทำความสะอาดบ้าน เราเป็นบริษัทจัดหางาน Mind Home Service ที่จัดหาแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านดูแลผู้สูงอายุ ทำความสะอาดตามบ้าน รวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรที่ทางเราจัดหาไปให้ ให้รับผิดชอบต่อสิ่งที่ลูกค้ารัก ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ เพราะเราเข้าใจว่าบ้านคือความสบายใจของลูกค้าทุกคน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://mindhomeservice.com
โทร. 062-635-7387 , 080-438-6591
Line@: @MindHomeService
Facebook: MindHomeService
E-mail: [email protected]


แชร์บทความนี้
Recent Posts
บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑