หาแม่บ้านใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างไรให้ปลอดภัย

แชร์บทความนี้

หาแม่บ้านใหม่อย่างไรให้ห่างไกลจาก Covid-19

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในทุกวันจนมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่นั้น ล้วนสร้างความรู้สึกตื่นตระหนกและวิตกกังวลให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับคนที่ต้องการหาแม่บ้านอยู่ประจำ หรือ หาพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของตนเอง ทั้งในด้านของการช่วยดูแลทำความสะอาดทุกส่วนภายในบ้านยามที่ตนเองต้องทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และในด้านของช่วยดูแลลูกน้อยของตนเองในขณะที่ต้องเรียนออนไลน์เพื่อให้ตนเองสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่          

          โดยการจัดหาแม่บ้านในขณะนี้นั้น ล้วนส่งผลให้นายจ้างหลายคนเกิดความกังวลใจในเรื่องของความปลอดภัย เนื่องจากกลัวว่าแม่บ้านหรือพี่เลี้ยงเด็กที่หามาได้จะนำเชื้อโควิด-19 มาติดตนเองและคนในบ้านไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้นทางบริษัทจะให้แม่บ้านตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกคนก่อนเริ่มงาน และ วันนี้ Mind Home Service จึงขอมาแชร์ 7 เทคนิคดี ๆ ที่นายจ้างทุกคนควรปฏิบัติตามเมื่อต้องมีการหาแม่บ้านใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รับรองได้ว่าเพียงแค่ทำตามนี้คุณและคนในบ้านของคุณก็จะสามารถหาแม่บ้านใหม่ได้อย่างปลอดภัยหายห่วงแน่นอน

 

พาแม่บ้านไปตรวจสุขภาพก่อนรับเข้าทำงาน

          ในปัจจุบันนี้ นอกจากโรคโควิด-19 ที่เราควรเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเป็นพิเศษแล้ว ก็ยังมีโรคติดต่ออื่น ๆ ที่สามารถติดต่อจากคนไปสู่คนได้อีกหลายโรคผ่านการไอ หรือจาม ยกตัวอย่างเช่น โรคไข้หวัด โรควัณโรค หรือโรคไวรัสตับอักเสบชนิด B และ C เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 1 ขวบ หรือผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานต่ำสามารถติดเชื้อได้โดยง่าย และอาจส่งผลต่ออาการเจ็บป่วยที่รุนแรงได้ ดังนั้นนายจ้างที่ต้องการหาพี่เลี้ยงเด็ก หรือ หาแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุใหม่ จึงควรพาแม่บ้านของตนเองไปเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองและตรวจหาเชื้อโรคแฝงต่าง ๆ ที่อาจนำมาติดคนในบ้านทุกครั้ง

          สำหรับกรณีของการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น นอกจากแม่บ้านจะต้องมีผลการตรวจ RT-PCR testing เป็นลบแล้ว นายจ้างยังควรตรวจคัดกรองความเสี่ยงในด้านอื่น ๆ ของอย่างถี่ถ้วน ว่าแม่บ้านหรือพี่เลี้ยงเด็กของตนนั้นมีอาการอื่น ๆ ที่เข้าข่ายอาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเช่น การมีไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีอาการหอบเหนื่อยหรือไม่ และนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 และเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรครุนแรงหรือเปล่า หากแม่บ้านและพี่เลี้ยงเด็กของคุณจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ควรที่จะให้เข้ารับการกักตัว 14 วัน และทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อสู่คนในบ้าน

 

พาแม่บ้านไปฉีดวัคซีน

          การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคผ่านการกระตุ้นให้ร่างกายของผู้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อต่อต้านเชื้อไวรัส ซึ่งจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ ช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และช่วยปกป้องทุกคนให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ป่วยด้วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว อาจมีอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มคนทั่วไป

          ดังนั้น นอกจากการพาผู้สูงอายุและผู้ป่วยในบ้านไปเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว นายจ้างที่ต้องการหาแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุใหม่ในช่วงนี้ จึงควรสนับสนุนวัคซีนให้กับแม่บ้านของตนเองผ่านการช่วยติดตามข่าวสารและการลงทะเบียนเพื่อจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านโครงการต่าง ๆ รวมถึงการช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องมีการเลือกฉีดวัคซีนทางเลือก

 

สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

          แม้ว่าแม่บ้านหรือทุกคนในบ้านจะได้รับวัคซีนเข็มแรกหรือได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มเรียบร้อยแล้ว แต่ทุกคนก็ควรจะต้องสวมหน้าอนามัยเมื่อต้องใกล้ชิดกับผู้อื่นทุกครั้ง เนื่องจากการได้รับวัคซีนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อและการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทั้งหมด เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จากละอองฝอยน้ำลายจากการพูด ไอ หรือจาม ที่สามารถแพร่กระจายได้ในวงกว้าง นายจ้างที่ต้องการหาแม่บ้านอยู่ประจำ หาพี่เลี้ยงเด็ก หรือหาแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุใหม่ จึงควรสนับสนุนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical Mask หรือ Surgical Mask) ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันละอองฝอยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเชื้อโรคโควิด-19 และเชื้อโรคต่าง ๆ ที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศได้เป็นอย่างดี และหน้ากากอนามัยที่มีความกระชับกับใบหน้าและสามารถคลุมได้ทั้งปากและจมูกให้กับแม่บ้านของตนเอง

          และหากแม่บ้านของตนเองมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัดหรือมีระบบระบายอากาศไม่ดี อย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า หรือ ตลาด ก็ควรแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น โดยการสวมหน้ากากอนามัยไว้ด้านในและสวมทับด้วยหน้ากากผ้า และเมื่อกลับมาถึงบ้านควรให้แม่บ้านไปอาบน้ำชำระร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ รวมถึงเปลี่ยนหน้ากากอนามัยแผ่นใหม่ และควรรีบให้แม่บ้านทำความสะอาดเสื้อผ้าของตนเองโดยเร็วที่สุด เพราะเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจอยู่บนเสื้อผ้าได้นาน 2-3 ชั่วโมง

 

| หาแม่บ้านใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างไรให้ปลอดภัยสอบถามข้อมูล

 

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างสม่ำเสมอ

          นอกจากวิธีการที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว การคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างสม่ำเสมอก็นับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้นายจ้างที่ต้องการหาแม่บ้านอยู่ประจำ หรือ หาแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ สามารถป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะโดยปกติทั่วไปแล้วอุณหภูมิเฉลี่ยของร่างกายจะอยู่ที่ประมาณ 36.5 – 37.5 องศาเซลเซียส หากร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปแสดงว่า มีไข้ หรือไม่สบาย ซึ่งเป็นอาการที่เข้าข่ายว่ามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และควรแยกตัวออกมาจากผู้อื่นเพื่อความปลอดภัยในระหว่างที่รอการเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทันที

 

ทำความสะอาดบ้านพักอาศัยอย่างถูกวิธี

        เชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถลอยฟุ้งอยู่ในอากาศและยึดเกาะอยู่กับพื้นผิวต่าง ๆ ได้ นายจ้างที่จัดหาแม่บ้านมาช่วยทำความสะอาดบ้าน รวมถึงการช่วยดูแลเด็กเล็ก และผู้สูงอายุจึงควรเน้นย้ำในเรื่องของวิธีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดบ้านรวมถึงของใช้ต่าง ๆ ภายในบ้านมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพื้นผิวหรืออุปกรณ์ที่ต้องถูกคนในบ้านสัมผัสอยู่บ่อยครั้ง เช่น รีโมทคอนโทรล ที่เปิด-ปิดตู้เย็น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ สวิตช์ไฟต่าง ๆ โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ซึ่งสามารถทำความสะอาดได้ ดังนี้

  • สิ่งของที่มีการหยิบจับบ่อย ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และหูฟัง ควรทำความสะอาดด้วยการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นมากกว่า 70% แล้วนำเอาผ้าแห้งมาเช็ดซ้ำอีกรอบอย่างสม่ำเสมอ
  • พื้นผิวที่สัมผัสบ่อย เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สวิตช์ไฟ ราวจับบันได รีโมทคอนโทรล ควรทำความสะอาดทุกวันด้วยการเช็ดด้วย Dettol หรือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นมากกว่า 70%
  • อุปกรณ์ภายในห้องน้ำ เช่น อ่างล้างมือ โถชักโครก อ่างอาบน้ำ ควรทำความสะอาดด้วยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ 1 ฝา ต่อ น้ำครึ่งลิตร เนื่องจากเป็นส่วนที่มีความชื้นสูงจึงเป็นแหล่งสะสมที่สำคัญของเชื้อโรคต่าง ๆ
  • พื้นผิวโลหะ เช่น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ ควรเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง และหลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาฟอกผ้าขาวในการทำความสะอาดเพราะมีฤทธิ์กร่อนโลหะ

เปิดบ้านให้อากาศถ่ายเท

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีการให้ข้อมูลว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสที่ไม่ชอบพื้นที่อากาศถ่ายเท และพื้นที่อากาศค่อนข้างร้อน หรือมีแสงแดดจัดมาก ๆ ดังนั้นการที่นายจ้างบอกให้แม่บ้านของตนเองช่วยเปิดหน้าต่าง หรือเปิดประตูบ้าน เพื่อเพิ่มการระบายอากาศจากภายในบ้าน และการเปิดรับแสงธรรมชาติวันละประมาณ 2-3 ชั่วโมง จึงเป็นวิธีง่าย ๆ ที่สามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง

 

เลือกแม่บ้านจากบริษัทจัดหาแม่บ้านที่น่าเชื่อถือ

          การเลือกหาแม่บ้านจากบริษัทจัดหาแม่บ้านที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลตรวจโควิดก่อนเข้าบ้านลูกค้า นอกจากจะช่วยให้นายจ้างสามารถหาแม่บ้าน หรือ หาพี่เลี้ยงเด็ก ที่มีประสบการณ์ในการทำงานและมีความเป็นมืออาชีพได้แล้ว ยังช่วยให้นายจ้างสามารถตรวจสอบเอกสารและประวัติของแม่บ้านที่ตนเองเลือกได้อย่างชัดเจน เพราะในบางครั้งการจัดหาแม่บ้านด้วยตนเองผ่านทางช่องทางอื่น ๆ อย่างเช่น Social Media อาจทำให้นายจ้างได้แม่บ้านชาวต่างด้าวที่เข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย และไม่มีเอกสารรับรองประวัติอาชญากรรม รวมถึงประวัติสุขภาพอย่างถูกต้อง ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการที่แม่บ้านจะนำเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโรคติดต่ออื่น ๆ มาแพร่สู่คนในบ้านได้ ดังนั้นการเลือกแม่บ้านจากบริษัทจัดหาแม่บ้านที่มีความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือจึงสามารถแก้ปัญหาในด้านนี้ได้อย่างตรงจุด

          โดยที่ Mind Home Service เราคือบริษัทจัดหาแม่บ้านที่ ส่งแม่บ้านทั้งไทยและต่างด้าวทุกรายตรวจโควิดให้ผ่านก่อนเข้าบ้านลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสุขอนามัยของแม่บ้านเราทุกราย Mind Home Service เราคือบริษัทจัดหาแม่บ้านที่ ได้รับความไว้วางใจในการใช้บริการจากลูกค้ามาอย่างยาวนานในการหาแม่บ้านอยู่ประจำ หาพี่เลี้ยงเด็ก และ หาแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ ผ่านการคัดกรองพนักงานและฝึกอบรมพนักงานทุกคนให้มีคุณภาพ ความรับผิดชอบ และมีวินัยในหน้าที่ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านพึงพอใจต่อบริการของเรามากที่สุด 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://mindhomeservice.com
โทร. 062-635-7387 , 080-438-6591
Line@: @MindHomeService
Facebook: MindHomeService
E-mail: [email protected]


แชร์บทความนี้
Recent Posts
บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑